Fågelviks förskola

Fågelviks förskola ligger mitt i naturen på Ingarö. Våra dagar är fulla av lek och nya upptäckter, och vi gör allt för att fånga upp ditt barns intressen och fantasier.

Fakta

Antal barn: ca 150
Avdelningar: 11
Eget kök: Ja, delat med grundskolan

Fågelviks förskola ligger på Ingarö i en skärgårdsmiljö med anslutning till grundskolans åk F-3. Förskolan har ett eget bibliotek och kan nyttja skolans idrottshall samt fyra utomhusgårdar som erbjuder barnen variation av lärande och utforskande.

En trygg förskola

Vi har en god introduktion med barn och vårdnadshavare som inger trygghet i olika sammanhang, i miljön, med andra barn och med oss pedagoger. Vi ger varje barn förutsättningar att lyckas i olika lärprocesser. Utbildningen formas efter barnens intressen och genom engagemang och samspel med barn och pedagoger skapar vi mening och ett lustfyllt sammanhang i lärandet. Vi ser våra olikheter som styrkor. Till förskoleklass lämnar vi trygga, starka och modiga barn som är fulla med lust och nyfikenhet.

En stor förskola med många fördelar

Vi är många tillgängliga och närvarande pedagoger som ser barn. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningar och ser vikten av att ha ett nära samarbete med vårdnadshavare. Detta skapar en trygghet, något som också blir tydligt i den årliga våga visa-enkäten bekräftas det att tryggheten är ett faktum.

Mötesplatser för lärande

Vår förskola erbjuder olika mötesplatser som skapas utifrån barnens intresse, där pedagogerna utvecklar en stimulerande miljö som uppmuntrar barnen till nyfikenhet och kreativitet. Leken, utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för den pedagogiska verksamheten. Vi utforskar och tar del av vår närmiljö och använder den i utbildning- och undervisningssyfte.

Lek och språk

Leken och språket har en central plats i utbildningen och undervisningen. Vi arbetar projektinriktat där vi utforskar och lär tillsammans, utifrån det som intresserar barnen här och nu. Pedagogerna fortbildar sig kontinuerligt inom områdena för att ge de bästa förutsättningar för fortsatt lärande.

Kontakt

Telefon: 08-570 473 28

Rektor: Marita Eriksson, marita.eriksson@varmdo.se

Adress: Ulrikavägen 6, 134 62 Ingarö