Hagabergs förskola

Hos oss på Hagabergs förskola får ditt barn leka och lära i mindre grupper, både ute och inne varje dag. Här skapar och konstruerar vi spännande ting ur fantasin där barn och pedagoger utforskar tillsammans.

Fakta

Antal barn: 69
Avdelningar: 4
Eget kök: Ja

Här på Hagabergs förskola, nära naturen, får ditt barn utveckla lusten att leka, skapa, konstruera och lära i samspel med kompisar och närvarande pedagoger.

Lekglasögonen på

På Hagabergs förskola har vi höjt statusen på leken ytterligare ett snäpp. Genom att vi lekcertifierat oss så har vi fördjupat förståelsen för lekens betydelse. Barn behöver stöd och tid för att utveckla det vi kallar för lekstyrka. I samma stund som barnens lekstyrka förbättras så ökar barnens förutsättningar att utveckla sitt språk och förmågan att kommunicera och samspela i grupp. Samtidigt som leken ger barnen möjligheter att bearbeta intryck, känslor och erfarenheter.

Ett utforskande lärande och projekt

Våra tre hörnstenar språk, kommunikation och samspel ligger till grund för hur vi bygger upp våra lärmiljöer och projekt. Vi arbetar ämnesintegrerat och långsiktig. Ett kreativt projekt där barnen skapar och utforskar sina hypoteser om rymden, musik eller vattentorn kan i grunden vara ett språkutvecklande projekt, där barnen övar och tränar samspel, språk och kommunikation.

Anpassningar och arbetssätt

Vi jobbar med bildstöd och tecken som stöd på alla avdelningar och vi delar ofta in oss i mindre grupper för att skapa tid för dialoger med barnen och ro att lära och leka. Alla barn behöver stöd att lära sig lära i samspel med andra, här finns alltid närvarande vuxna och konkreta verktyg nära till hands.

Öppet och okodat material

Vi jobbar med återbruk och öppet, okodat material, saker utan någon given funktion. Det kan vara stenar, ärtor, ris och snäckor eller kakelplattor och pinnar. Ditt barn ges möjligheten att skapa och konstruera små eller stora saker, både spontant och planerat. Det kan bli trollungar med grässtrån till hår och skyskrapor av mjölkkartonger, där trollen kan bo. Det okodade materialet skapar förutsättningar för barnen att utveckla både sin kreativa förmåga och förmågan att tänka nytt och lösa problem.

Hållbarhet

För oss är hållbar utveckling viktigt på riktigt. Vi jobbar med matsvinn och återbruk, för att visa barnen att material kan få ett liv till. Genom måltidspedagogik lär vi oss också om varför näringsrik mat är nyttigt för kroppen, och varför närproducerad och ekologisk mat är bra för klimatet.

Digitala verktyg

Vi använder digitala verktyg. Vi har små digitala mikroskop, projektorer och en digital insekt som barnen får programmera själva. Vår projektor kan skapa en djungel i ett rum och vi utforskar vad som egentligen är sant och på riktigt. Det gör vi för att öva och träna källkritik. Vår lärplatta är ett verktyg för att dokumentera och skapa minnen av barnens dagar på förskolan, både för dem och för dig som vårdnadshavare.

Kontakt

Telefon: 08-570 473 55

Rektor: Gunilla Engman, gunilla.engman@varmdo.se

Adress: Starrmossevägen 2 139 35 Värmdö