Haghulta förskola

Hos oss på Haghulta förskola får ditt barn uppleva lek och läslust, och utforska världen tillsammans med oss på små upptäcktsfärder. Hand i hand visar vi ditt barn vägen till vänskap, välmående och lärande.

Fakta

Antal barn: ca 45

Avdelningar: 3 stk, Humlan, Fjärilen, Trollsländan

Eget kök: Ja

Haghulta förskola ligger i ett naturskönt område i Stockholms skärgård på Värmdö. Förskolan är placerad i ett lugnt radhus- och villaområde. Utanför grinden väntar skogen, havet och flera lekparker.

Reggio Emilia-inspirerat lärande

Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilias förskolor i Italien. Det kommer till uttryck i undervisningen genom de värden vi vill att barnen ska möta under sin tid hos oss. Vi arbetar med värden som det rika och kompetenta barnet, den pedagogiska miljön, ett projektinriktat arbetssätt, de hundra språken samt pedagogisk dokumentation.

Så här jobbar vi

På Haghulta förskola arbetar vi utforskande och reflekterande. Vi jobbar aktivt med att stärka varje barns självkänsla och tillit till den egna förmågan samt med samarbete och samspel inom gruppen. Vår lärmiljö genomsyras av glädje och engagemang och i vår värdegrund ingår att alla barn får ta ansvar, utöva inflytande och vara delaktiga. Vi ser till alla människors lika värde och ser allas olikheter som en tillgång.

Lärande genom projekt

Med våra projekt får barnen möjlighet att utveckla tänkandet, kreativiteten samt förståelsen för olika ämnen. Vi upptäcker tillsammans, samtidigt som vi lär oss. I de olika projekten fördjupar vi vår kunskap om världen, använder vår fantasi, skapar, samtalar och pratar om samhällets demokratiska värderingar. Vi låter omsorg och lärande bilda en helhet i utbildningen som utgår från barnets förutsättningar.

Kontakt

Rektor: Lena Netterström, 08-570 472 60, lena.netterstrom@varmdo.se

Intendent: Erica Storbacka, 08-570 474 45, erica.storbacka@varmdo.se

Adress: Fruviksvägen 13, 139 34 Värmdö