Holmviksskogens förskola

Hos oss på Holmviksskogens förskola finns gott om plats för ditt barn att utforska det outforskade, bygga på sitt ordförråd och skapa ur fantasin, både på vår lilla gård och ute i skogen.

Fakta

Antal barn: ca 80
Avdelningar: 5
Eget kök: Ja

Hos oss är dagarna fulla av lek och lust att lära och här känner alla varandra. På vår lilla trygga gård finns gott om plats för ditt barn att bygga dinosaurievärldar, måla och utforska växter tillsammans med kompisarna.

Projekt som arbetssätt

På Holmviksskogens förskola är barnens intressen och upptäckarlust en starkt lysande stjärna, som sätter riktningen för våra projekt. När ditt barn och kompisarna vill veta hur årstiderna påverkar naturen tar vi en tur till skogen och följer naturens skiftningar. Inomhus fortsätter vi sedan projektet och skapar en röd tråd genom undervisningen.

Kreativitet och små mötesplatser

På förskolan finns en mängd små mötesplatser där barnen får bygga och skapa. På en bygg- och konstruktionsplats kan barnen bygga myrbon och skapa myror av utforskande material som lera, toarullar, pinnar och kottar. Det skapar en relation inte bara till nya material utan även till kompisen bredvid, som fått upp ögonen för samma sak. Våra mötesplatser utomhus tillåter barnen att på ett utforskande sätt lära sig om både matematik, naturvetenskap och andra ämnen.

Utforskande material

På vår förskola får traditionella leksaker ge plats för mer utforskande och normfritt material. Ditt barn får bygga en dinosauriepark eller en rymdstation med lera, klossar och tyger, och de ofärdiga leksakerna ger rum för en rik och kreativ fantasi.

Från "jag" till "vi"

Vi delar ofta upp oss i mindre grupper och gör allt för att skapa gemenskap och vi-känsla. Våra dagar präglas också av samtal om respekt, om hur jag är en bra vän, och hur vi samarbetar med varandra. Vi arbetar medvetet för allas lika värde genom att vara närvarande pedagoger.

Reggio Emilia-inspirerad pedagogik

Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola, och vi ser varje barn som en egen kompetent människa som kan och vill. Därför skapar vi små lärmiljöer med förutsättningar för ett utforskande hos varje barn som leder till ett fördjupat kunnande och utveckling.

Digital teknik

Med våra lärplattor utforskar vi och skapar tillsammans och vi använder webbägg för att på digital väg undersöka och upptäcka nya dimensioner. Våra projektorer använder vi genom att projicera rörliga bilder på en vägg som ett sätt att reflektera över vårt pågående projekt. Vi jobbar även med källkritik genom att samtala kring det vi ser på internet.

Kontakt

Rektor: Alexandra Pettersson, alexandra.pettersson@varmdo.se

Avdelningar:
Räven: 073-917 25 07
Grävlingen: 073-917 25 05
Igelkotten: 073-917 25 08
Nyckelpigan: 070-168 03 28

Adress: Bergmossevägen 5 & 11, 134 43 Gustavsberg