Kopparmora förskola

Hos oss på Kopparmora förskola tar lärlusten avstamp i leken. Här får ditt barn utforska sitt eget lärande, i en hållbar och kreativ miljö.

Fakta

Antal barn: ca 40
Avdelningar: 2
Eget kök: Ja

Här är leken central, gården inbjudande och lärmiljön kreativ. Med grannar som skogen och ängen finns det gott om utrymme för ditt barn att utforska, laborera och uppleva naturen på nära håll, tillsammans med medforskande pedagoger.

Så arbetar vi

På Kopparmora förskola arbetar vi utifrån att utbildningen ska vara rolig, trygg och inspirerande och vi använder vår natur för lek och lärande.

Vi lägger stor vikt vid alla barns rätt att utveckla ett tillfredställande språk - något som är en förutsättning för att kunna kommunicera, göra sig hörd samt förstå, söka och ta till sig information och kunskap genom hela livet. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman.

Vi tränar på att vara en bra kompis och respekten för varandra och för vår gemensamma miljö genomsyrar allt vi gör.

Lek och lär

Hos oss är leken viktig och vi strävar mot att ge barnen en trygg och tillåtande miljö som stimulerar och inbjuder till lek. Leken är viktig för barnets utveckling och lärande men också för att bearbeta upplevelser och intryck samt tillgodose fantasi och inlevelseförmåga. I leken skaffar sig barnet också kunskap om omvärlden och om sina egna förmågor och lär sig att samarbeta med andra.

Utforskande lärmiljöer och lekfulla mötesplatser

Vi erbjuder barnen en öppen och kreativ miljö som är inbjudande och tillåtande för utforskande och lärande. Våra trygga mötesplatser kan vara allt från en matta till en grön plätt i skogen, där vi bjuder barnen på en rad av nya upplevelser. Lärmiljöerna kan förstärkas med hjälp av till exempel ficklampor och värmeledljus och vi arbetar även sensoriskt med ljusbord.

Vår skapandeprocess

Målet med barnens skapande är att de ska utforska sin egen lärprocess, och känna att de kan. Har barnen skapat en giraff av lera kan de stolt ta en bild av alstret för att spara det, och därefter lägga tillbaka leran i lådan så att en kompis kan börja med nästa projekt.

Utepedagogik

På Kopparmora förskola är vi utomhus dagligen. Barnet får möjlighet att upptäcka och lära känna naturen, lära sig om djur och natur och att använda sig av kunskap om naturen i sin lek.

Hållbar utveckling

Inom Grön Flagg arbetar vi med hållbar utveckling. I undervisningen på förskolan inom Grön Flagg inleds en meningsfull väg mot hållbar utveckling där barnen får möjlighet att påverka och bidra till ett hållbart samhälle.

Digitalisering

Genom att pärla återkommande mönster eller instruera kompisen att utföra en rörelseserie tränar vi på programmeringens grunder.

Våra projektorer är verktyg som kan hjälpa till att förstärka eller förändra lärmiljön, till exempel genom att projicera rörliga bilder på en vägg. Vår lärplatta använder vi till att söka fakta om en spindel vi hittat i skogen eller skriva ut bilder på en riktig hittepå-bamsing till noshörning, när vi jobbar med källkritik.

Kontakt

Rektor: Åsa Doverfelt, asa.doverfelt@varmdo.se 08-570 486 73

Biträdande rektor: Rose-Marie Bergman, rose-marie.bergman@varmdo.se 08-570 482 51

Avdelningar:
Jollen: 070-168 04 32
Skutan: 070-168 52 63 eller 070-168 04 30

Adress: Angöringsvägen 2, 139 55 Värmdö