Lokattens förskola

Lokattens förskola är en gammal villa full med lek och små mötesplatser. Här lär vi för livet i vår trädgård med stor rymd för fantasi och kreativitet.

Fakta

Antal barn: 11
Avdelningar: 1
Eget kök: Nej

Hos oss på Lokattens förskola använder vi okodat material som stenar och pinnar till både skapande och konstruktion. Här utmanas barnens fantasi, nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Ett utforskande lärande

I vårt projektbaserade arbetssätt är barnens delaktighet och intressen vår ledstjärna. Vi lyssnar in barnens behov och använder deras olika frågeställningar och hypoteser för att utforska och prova oss fram tillsammans. Barnens nyfikenhet sätter ramarna för våra projekt. Vi arbetar ämnesintegrerat med både med små och stora frågeställningar, och undersöker allt från solen och rymden till vad demokrati egentligen innebär.

En härvarande pedagog

Dagarna på Lokatten är fulla av lek och lärande. Det är viktigt att alla barn ska få ta plats, och därför delar vi ofta upp oss i mindre grupper. Tillsammans utforskar och upplever vi. I slutet av dagen ska varje barn känna att de har blivit sedda, hörda och lyssnade på idag.

Anpassningar och arbetssätt

Vi jobbar med bildstöd och tecken som stöd för att stödja barnen i språket och kommunikationen. Vi delar ofta in oss i mindre grupper, för att skapa förutsättningar för dialoger, utforskande och lek. Både projekt och omsorgsstunder, som av- och påklädning eller matsituationer, blir på så sätt en naturlig del av både undervisningen och utbildningen.

Att lära genom leken

Genom leken hittar barnen nyckeln till sina egna känslor, provar olika roller och får möjlighet att bearbeta erfarenheter och intryck. Genom lek och nyfiket utforskande i samspel med andra barn och pedagoger kan komplexa frågor, som demokrati och hållbarhet bli både hanterbara och intressanta för barn.

Digitala verktyg

De digitala läromedlen finns med som ett stöd i undervisningen och dokumentationen. Barnen får öva och träna sin digitala kompetens i vardagen och vi reflekterar tillsammans kontinuerligt. Med lärplattorna tar vi reda på fakta om varför löven faller på hösten, och dokumenterar våra äventyr. Med vårt digitala mikroskop förstorar vi skalbaggar och med vår projektor gör vi ett hörn till en djungel. Genom att styra en digital insekt får barnen träna grunden för programmering.

Hållbarhet

Vi lagar inte maten på förskolan men tycker att hållbar utveckling är viktigt på riktigt. Vi pratar mycket med barnen om näringsrik mat och om varför det är klokt att återbruka och äta närproducerat.

Kontakt

Telefon: 070-168 52 11

Rektor: Gunilla Engman, gunilla.engman@varmdo.se

Adress: Lostigen 33, 139 40 Värmdö