Lövhamra naturförskola

Hos oss på Lövhamra naturförskola ser vi naturen som vårt främsta inspiration i undervisningen. Här får barnen öppna sina sinnen och vidga sitt ordförråd i vårt språkrum, nyfiket studera förmultningsprocessen i vårt naturvetenskapsrum, leka och utforska i en glänta i skogen och förundras av naturen längs vår slingrande naturstig.

Fakta

Antal barn: ca 76
Avdelningar: 4
Eget kök: Ja

Lövhamra Naturförskola är belägen på Ingarö, nära skog, äng och hav, vilket ger utrymme för många härliga naturupplevelser.

Våra fyra hörnstenar

Vår verksamhet vilar på fyra hörnstenar; hållbar utveckling, naturen som lärorum, glädjefyllda hälsosamma naturupplevelser och naturen flyttar in.

Tillsammans upplever, upptäcker och undersöker vi naturens mångfald och lär oss det viktiga samspelet mellan människan, djuren och naturen. I naturen tränar vi våra sinnen, motorik, väcker nyfikenhet och stimulerar vår lust och fantasi.

Som naturförskola bedriver vi undervisning såväl utomhus som inomhus. Vår utbildning leds av pedagoger som alla har ett intresse och kunskaper om natur och miljö. Vår roll är att undervisa, vara förebilder och medupptäckare.

Projekt som arbetssätt

På vår förskola arbetar vi med gemensamma projekt med ett tema som växer i takt med att barnens intresse kring att utforska det outforskade blir större. Till exempel kan ett projekt börja med att ditt barn förundras över porlande vatten i en bäck och blir intresserad av att fördjupa sig i temat vatten.  

Utforskande och okodat material

Det mesta materialet som finns på förskolan är könsneutralt, giftfritt, okodat och informellt för att skapa oanade möjligheter och obegränsade möjligheter att utmana barnens fantasi och upptäckarlust. Här ger de digitala verktygen ytterligare en dimension till i lek och lärande genom att till exempel förstärka en lekmiljö eller utforska och förundras över ett frös uppbyggnad eller vattendroppens textur i ett digitalt mikroskop.

Teknik som hjälpmedel

Med modern digital teknik söker barnen kunskap och utforskar sitt eget lärande. Här är barnen inte konsumenter av digitala verktyg utan producenter. Vårt webbägg är ett digitalt mikroskop, med vilket ditt barn kan undersöka naturfenomen som exempelvis röda spindlar eller mossa. De digitala verktygen är ett komplement till övrigt material på förskolan. Ipads benämns “lärplatta” där vi kan göra filmer och se ett frö växa och bli en planta eller se snöbollen smälta över natten. Vi projekterar upp olika miljöer för att utveckla lek och fantasi bara för att nämna något. Genom greenscreen kan vi öva på källkritik. Är allt vi ser sant?

Programmering

Vi öppnar programmeringens värld för barnen genom att lära dem tänka i mönster och skapa logik med naturmaterial, innan de får styra vår digitala insekt. Ditt barn lär sig även känna igen kända begrepp inom programmering som loop och algoritmer. Men framför allt tillfälle till samspel, öva språk - och kommunikation samt matematiskt lärande.

Kontakt

Rektor: Susanne Palm, 08-570 473 20, susanne.palm@varmdo.se, 

Biträdande rektor: Lise Nyborg, 08-570 473 26, lise.nyborg@varmdo.se 

Avdelningar:
Aspen 08-570 473 25
Björken 08-570 473 23
Eken 08-570 473 22
Lönnen 08-570 473 24

Adress: Mäster Palms väg 24, 134 60 Ingarö