Lugnets förskola

På Lugnets förskola finns det rum för ditt barn att känna rörelseglädje, upptäckarlust och att vara med om spännande upplevelser och gemenskap.

Fakta

Antal barn: ca 105
Avdelningar: 7
Eget kök: Ja

Här, bland kullar och balansgångar, finns gott om kreativa lärorum, både inomhus och utomhus. Vi finns precis bredvid naturen och upptäcker och är nyfikna tillsammans med barnen.

Vår närmiljö

Vi är en stor förskola med sju avdelningar. Med fem stora gårdar, skogen nästgårds och ett eget förskolebibliotek finns det gott om plats för små upptäckare att leka, skapa av naturen och krypa in i sagornas värld.

Utforskande lek och lärande

Rörelse, natur och lek är grunden i vår utbildning och vi strävar efter att dagarna ska vara lustfyllda och bidra till ett livslångt lärande. Barnen är själva med och skapar, som när vi jobbar med webbägg och förstorar en myra eller ser snö projiceras mot en vägg. Vi har även utepedagogik där vi lagar mat i skogen, täljer och hör regnet smattra mot taket under presenningen.

Våra fyra hörnstenar

Språk - kommunikation

Vi arbetar för att stimulera barnens språkutveckling i allt vi gör. Vi har ett eget bibliotek fullt av magiska världar där barnen har möjlighet att låna hem böcker.

Natur - naturvetenskap

Barnen utforskar och upplever naturvetenskap genom sina sinnen och vi utmanar och inspirerar barnen i sin nyfikenhet och lust att lära. Vi är utomhus dagligen och besöker skog och ängar. Förskolan har grön flagg.

Rörelseglädje - välbefinnande

Hos oss är fysisk aktivitet och hälsosam livsstil en naturlig del av barnens dag.

Gemenskap - glädje

På Lugnets förskola blir alla barn sedda och respekterade och har rätt till delaktighet och inflytande. Vi arbetar aktivt med förskolebrevet.

Projektbaserat lärande

Våra projekt utgår alltid från barnens intressen, fantasi och upptäckarlust och vi väver ihop läroplanens mål till en helhet. Prickarna på en kudde som syns i en bilderbok kan bli till ett sagoprojekt, och en rymdraket i bokhyllan kan bli till ett projekt som kretsar kring gubben i månen och gravitationen i stort.

Kontakt

Rektor: Anna Bjers Giles, 08-570 474 57, anna.bjers-giles@varmdo.se

Biträdande rektor: Jenny Undin, 08-570 471 89, jenny.undin@varmdo.se

Avdelningar:

Haren: 073-625 94 14

Hjorten: 070-091 94 14

Hermelinen: 070-762 94 14

Rådjuret: 073-719 94 14

Räven: 070-2934558

Björnen/Järven: 073-783 04 14

Adress: Meitens väg 4, 134 35 Gustavsberg