Solbackens förskola

Här på Solbackens förskola främjar vi en hälsosam livsstil med bra matvaror för våra barn.

Fakta

Antal barn: ca 122
Avdelningar: 8 stk
Eget kök: Ja

Solbackens förskola är belägen i Mörtnäs. Vi håller till i fräscha lokaler och har en fin gård med utsikt över vattnet. Vår pedagogik utgår från en helhetssyn där barnets intressen och behov ligger till grund för ett livslångt lärande.

Lek och lär

Hos oss får leken en central plats. Genom leken får barnen möjlighet att fantisera, bearbeta intryck och att samspela med varandra. Leken stimulerar även barnets motorik, utvecklar kommunikation och problemlösning samt förmågan att tänka i bilder och symboler. Vi skapar en pedagogisk miljö som uppmuntrar till utforskande och lärande genom en variation av aktiviteter.

Normer och integritetsarbete

Dagligen arbetar vi med normer och värden och att skapa en trygg miljö där barnen får vara delaktiga i undervisningen. Vi jobbar även med att stärka och skydda barnens integritet och övar på att sätta gränser. Bilder, sånger, ramsor och sagor är våra verktyg. Under fyra veckor per år belyser vi integritetsfrågorna extra när vi arbetar med hur etik och integritet kan lyftas fram på nya sätt, för att skapa en utbildning som genomsyras av ett etiskt förhållningssätt.

Lärande genom projekt

Med våra projekt får barnen möjlighet att utveckla tänkandet, kreativiteten samt förståelsen för olika ämnen. Vi upptäcker tillsammans, samtidigt som vi lär oss. I de olika projekten fördjupar vi vår kunskap om världen, använder vår fantasi, skapar, samtalar och pratar om samhällets demokratiska värderingar. Vi låter omsorg och lärande bilda en helhet i utbildningen som utgår från barnets förutsättningar.

Kontakt

Rektor: Lena Netterström, 08-570 472 60, lena.netterstrom@varmdo.se

Intendent: Erica Storbacka, 08-570 474 45, erica.storbacka@varmdo.se

Adress: Mörtnäsvägen 23, 139 36 Värmdö