Hundar

Det är du som hundägare som ansvarar för din hund och det är viktigt att hunden märks och registreras. Hundar ska även hållas under uppsikt när de vistas utomhus. På vissa platser är det inte tillåtet för hundar att vistas.

Märkning och registrering

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ska hundar märkas och registreras så att den kan identifieras. Lagen har kommit till på grund av problem med aggressiva och farliga hundar. Det ska vara lätt att se var en lösspringande hund eller en hund som uppträder illa hör hemma.

Det finns två märkningsmetoder: tatuering och mikrochip, märkningen skall vara bestående. Det är Jordbruksverket som för det centrala registret över hundägare, det så kallade hundregistret. Det är där du registrerar ditt ägarskap.

Lokala regler i Värmdö

Hundar ska hållas kopplade i Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Stavsnäs, Djurö by, Mörtnäs, Sandhamn och på alla badplatser som inte är allmänna. På de allmänna badplatserna får hundar inte vistas, inte heller på begravningsplatser och allmänna lekplatser.

Detta finns reglerat i Värmdö kommuns
Lokala ordningsföreskrifter

Du ska också hålla rent efter dina djur i dessa områden. Latrinbehållare finns uppsatta till din hjälp. Tikar som löper ska hållas kopplade inom hela kommunen.

Föroreningar från hundar

Avföring från hundar räknas som avfall och ska slängas i soporna. Om inte avfallet tas om hand räknas det som nedskräpning, vilket inte är tillåtet enligt lag. Hundar ska inte förorena exempelvis sandlådor, stränder och gångbanor.

Störs du av föroreningar från hundar?

Avfall som inte plockas upp kan betraktas som en olägenhet för människors hälsa (sanitär olägenhet). Kommunen kan hantera ärenden med hundar som orsakar sanitära problem och kan då rikta krav mot hundägaren.

Läs mer om hur du anmäler ett klagomål

Hundar ska vara kopplade under sommarhalvåret

Under perioden 1 mars till 20 augusti ska hundar i kommunen hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det kan finnas vilda djur. Det innebär i praktiken att hundar ska hållas kopplade under den tiden för att skydda fåglar och vilt. I naturreservat gäller alltid kopplingstvång, oavsett hur bra lydnad du har på din hund.

Se till att din hund har halsband med ditt namn, adress och telefonnummer när den inte hålls kopplad.

Naturvårdsverkets sida om hund i naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undantag från kopplingstvånget

Undantag från kopplingstvång gäller inom inhägnade områden, till exempel på tomt i anslutning till boningshus. Ledarhund, polishund och jakthundar i arbete undantas helt eller delvis från ovanstående regler.

Störs du av lösspringande eller aggressiva hundar?

Kontakta Nacka polismästardistrikt, telefon 114 14.

Skällande hundar

Enligt gällande lagpraxis får man under dagtid acceptera en viss störning från skällande hundar, precis som andra vanligt förekommande ljud från grannarna såsom gräsklippare, barn som leker med mera.

Tycker du att skällandet blir oacceptabelt störande ska du i första hand kontakta hundägaren för att tillsammans komma överens om en lösning. Skällande hundar nattetid (kl. 22:00–06:00) kan däremot anses vara en olägenhet som kommunen kan vidta åtgärder mot.

Läs mer om hur du anmäler ett klagomål på sidan klagomål

Att en hund skäller mycket och oavbrutet kan vara ett tecken på att hunden inte mår bra. Om du misstänker att en hund blir misskött/vanvårdad ska du vända dig till länsstyrelsen.