Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall i mindre mängder har tidigare kunnat eldas på den egna fastigheten. Det har kommit ny EU- lagstiftning som gör att det nu är förbjudet, men det finns andra alternativ.

Från och med den 1 januari 2024 har lagstiftningen gällande avfall ändrats. Trädgårdsavfall får inte längre förbrännas utan ska i stället lämnas in till en återvinningscentral eller komposteras på den egna fastigheten. Förbudet gäller även om du eldar i tunna eller kar och omfattar privatpersoner, föreningar och verksamheter. Förbudet gäller även valborgsmässoeldar vid valborgsmässofirande.

Som privatperson får du lämna ditt trädgårdsavfall utan kostnad på kommunens återvinningscentraler. Du gör då även en samhällsnytta genom att avfallet flisas och används till bränsle.

Gräs, löv och annat komposterbart trädgårdsavfall kan komposteras på den egna fastigheten. Kompostering av trädgårdsavfall är tillåten i hela kommunen och du behöver inte göra någon anmälan för det.

Valborgsmässoeldar och dispens

Det finns möjlighet att ansöka om dispens från förbudet att elda trädgårdsavfall.

 • Om du vill anordna ett offentligt valborgsmässofirande med valborgsmässoeld där du tänker elda insamlat trädgårdsavfall kan du ansöka om dispens för det.
 • Du kan även söka dispens om du anser att du har andra särskilda skäl till att elda trädgårdsavfall på den egna fastigheten i stället för att lämna in avfallet till återvinning eller kompostera det själv.

Dispens söks hos bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden och ansökan gäller per eldningstillfälle. Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. Observera att avgift även tas ut vid avslag på din ansökan.

Du kan söka dispens via

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Blankett , 165.2 kB.

Eldningsveckor

Eftersom rök från eldning lätt orsakar störningar för grannar och omgivning har kommunen beslutat om eldningsveckor på vår och höst. Det är framför allt under dessa tidsperioder som det är lämpligt att elda torrt trädgårdsavfall. Syftet med eldningsveckorna är att begränsa tidsperioden där störning från eldning kan uppstå.

Eldningsveckorna är:

 • Veckorna 16, 17 och 18
 • Veckorna 41, 42 och 43

Observera att dispens för eldning av trädgårdsavfall behöver sökas innan du vill elda, detta gäller även under eldningsveckorna.

Att tänka på vid eldning

Om du får dispens för eldning av trädgårdsavfall finns det ändå en del saker att tänka på.

 • Elda endast torra kvistar och grenar.
 • Elda inte löv, gräs och mossa, inte heller fuktiga kvistar.
 • Elda aldrig andra typer av avfall som till exempel plast, tidningar, förpackningar, målat virke eller tryckimpregnerat trä.
 • Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.
 • Se till att snabbt få fyr på elden och att den slocknar när du har eldat färdigt.
 • Elden ska vara släckt när det mörknar.
 • Ta hänsyn till brandrisken.
 • Ha släckutrustning till hands och elda bara i mindre omfattning.

Brandrisk

Vid eldning utomhus måste du vara uppmärksam på mark- och väderförhållanden. Eldning bör inte ske vid stark vind eller när marken är torr. Elda inte så att rök och gnistor riskerar att spridas mot skog, byggnader, tält eller vägar, eller så att el- och teleledningar kan skadas. Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa ska alltid finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen.

Eldningsförbud och avrådan om eldning

I vissa fall utfärdar räddningstjänsten eldningsförbud, exempelvis vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller Storstockholms brandförsvar som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden.

Ibland kan räddningstjänsten i stället avråda om eldning. Detta innebär inte att det är ett förbud mot att elda utomhus, men att du måste vara extra försiktig och att du helst eldar på iordningsställda grillplatser.

Mer information om vad som gäller vid eldningsförbud och avrådan från att elda finns på Storstockholms brandförsvars hemsida.

För att veta om det är eldningsförbud kan du ringa Storstockholms brandförsvars telefonsvarare: 08-454 83 39 Länk till annan webbplats..