Trädgårdsavfall

Det har kommit ny lagstiftning från om med 1 januari 2024 som gör att man måste söka dispens för Valborgseldar. Här kommer information om hur du ansöker och om vad som gäller för trädgårdseldning på den egna fastigheten.

Värmdö kommun har bedömt att det finns undantag för att elda mindre mängder trädgårdsavfall på den egna fastigheten i Värmdö kommuns gällande avfallsföreskrifter. Det som får eldas är:

 • ris
 • kvistar
 • mindre grenar

Gräs, löv och annat komposterbart trädgårdsavfall kan komposteras på den egna fastigheten. Kompostering av trädgårdsavfall är tillåten i hela kommunen och du behöver inte göra någon anmälan för det.

Som privatperson får du lämna ditt trädgårdsavfall utan kostnad på kommunens återvinningscentraler. Du gör då även en samhällsnytta genom att avfallet flisas och används som biobränsle i värmeverk. Du kan också beställa hämtning av ditt trädgårdsavfall i vissa delar av kommunen.

Hämtning av trädgårdsavfall - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

För företag och föreningar kan hämtning av trädgårdsavfallet beställas hos valfri avfallstransportör eller kompostera materialet på fastigheten.

Eldningsveckor

Eftersom rök från eldning lätt orsakar störningar för grannar och omgivning har kommunen beslutat om eldningsveckor på vår och höst. Det är framför allt under dessa tidsperioder som det är lämpligt att elda torrt trädgårdsavfall. Syftet med eldningsveckorna är att begränsa tidsperioden där störning från eldning kan uppstå.

Eldningsveckorna är:

 • Veckorna 16, 17 och 18
 • Veckorna 41, 42 och 43

Valborgsmässoeldar

Det finns möjlighet att ansöka om dispens för att anordna en Valborgsmässoeld.

Dispens söks hos bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden och ansökan gäller per eldningstillfälle. Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Du kan söka dispens via

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Blankett , 154.6 kB.

Att tänka på vid eldning

Vid eldning av trädgårdsavfall finns det ändå en del saker att tänka på.

 • Elda endast torra kvistar och grenar.
 • Elda inte löv, gräs och mossa, inte heller fuktiga kvistar.
 • Elda aldrig andra typer av avfall som till exempel plast, tidningar, förpackningar, målat virke eller tryckimpregnerat trä.
 • Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.
 • Se till att snabbt få fyr på elden och att den slocknar när du har eldat färdigt.
 • Elden ska vara släckt när det mörknar.
 • Ta hänsyn till brandrisken.
 • Ha släckutrustning till hands och elda bara i mindre omfattning.

Brandrisk

Vid eldning utomhus måste du vara uppmärksam på mark- och väderförhållanden. Eldning bör inte ske vid stark vind eller när marken är torr. Elda inte så att rök och gnistor riskerar att spridas mot skog, byggnader, tält eller vägar, eller så att el- och teleledningar kan skadas. Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa ska alltid finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen.

Eldningsförbud och avrådan om eldning

I vissa fall utfärdar räddningstjänsten eldningsförbud, exempelvis vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller Storstockholms brandförsvar som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden.

Ibland kan räddningstjänsten i stället avråda om eldning. Detta innebär inte att det är ett förbud mot att elda utomhus, men att du måste vara extra försiktig och att du helst eldar på iordningsställda grillplatser.

Mer information om vad som gäller vid eldningsförbud och avrådan från att elda finns på Storstockholm brandförsvars hemsida. För att veta om det är eldningsförbud kan du ringa Storstockholms brandförsvars telefonsvarare: 08-454 83 39 Länk till annan webbplats..

Storstockholm brandförsvar Länk till annan webbplats.