Fukt och mögel

Fukt och mögel kan orsaka astma eller överkänslighet och bör därför åtgärdas. Där det finns tillgång till fukt, syre och näring i form av organiskt material kan mögel börja växa. Det finns dock sätt att förebygga att fukt och mögel bildas.

Tecken på fukt eller mögel

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador. Fuktproblem kan också visa sig genom lukt, flagnande färg eller våtrumsmattor som släpper från golvet och blir bubbliga.

Mögel kan ofta bildas i kakelfogar där man inte regelbundet gör rent och det finns tillgång till organiskt material och kalk- och tvålrester. Det här är ett exempel på mögel som inte behöver betyda att det är en fuktskada utan att det finns ett behov att regelbundet göra rent mellan fogarna.

Problem med fukt och mögel behöver dock inte alltid vara synligt för ögat eller lukta. Om du känner obehag när du vistas i bostaden, till exempel rinnande eller täppt näsa, svidande ögon eller tjock i halsen, och dessa obehag försvinner ganska snabbt när du vistas på andra platser utanför bostaden och sedan kommer tillbaka väl hemma igen kan detta vara ett varningstecken.

Misstänker du fukt eller mögel

Om du misstänker en fuktskada eller mögel i din bostad ska du kontakta fastighetsägaren – antingen styrelsen om du bor i en bostadsrättsförening eller hyresvärden om du bör i en hyreslägenhet.

Be fastighetsägaren att kontakta en inomhusmiljösakkunnig person som är medlem i nätverket Byggdoktorerna. Det är viktigt att en sådan person blir involverad tidigt i ärendet för att i ett senare skede kunna intyga å fastighetsägarens vägnar men på sitt oberoende och objektiva sätt att inga mikrobiella skador under normala omständigheter inte kan uppkomma igen i bostaden. Om du misstänker fukt och mögel i ditt eget hus som du själv är ägare till måste du själv se till att problemet och behövliga åtgärder vidtas. Ta då själv kontakt med en inomhusmiljösakkunnig person som är medlem i nätverket Byggdoktorerna.

byggdoktor.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förebygga fukt och mögel

För att förebygga fuktskador och mögel i badrum finns det några saker du kan tänka på:

  • vid renovering av badrum se till att det utförs på ett fackmannamässigt sätt
  • ha dörren till badrummet öppen efter att du har duschat
  • inte hänga upp för mycket tvätt i badrummet
  • se till ventilationen fungerar (kan kontrolleras genom att hålla en pappersbit framför ventilen som då ska sugas fast)
  • använda duschdraperi
  • inte göra hål i badrumsväggarna, särskilt inte i närheten av duschen

Relaterad information

Klagomålsblankett , 414.7 kB, öppnas i nytt fönster.