Fukt och mögel

Fukt och mögel kan orsaka astma eller överkänslighet och bör därför åtgärdas. Där det finns tillgång till fukt, syre och näring i form av organiskt material kan mögel börja växa. Det finns dock sätt att förebygga att fukt och mögel bildas.

Tecken på fukt eller mögel

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador. Fuktproblem kan också visa sig genom lukt, flagnande färg eller våtrumsmattor som släpper från golvet och blir bubbliga.

Mögel kan ofta bildas i kakelfogar där man inte regelbundet gör rent och det finns tillgång till organiskt material och kalk- och tvålrester. Det här är ett exempel på mögel som inte behöver betyda att det är en fuktskada utan att det finns ett behov att regelbundet göra rent mellan fogarna.

Misstänker du fukt eller mögel

Om du upptäcker fuktskada eller mögel i en hyresbostad ska du kontakta fastighetsägaren. Tar fastighetsägaren inte fukt- eller mögelskadan på allvar kan du lämna in ett klagomål till bygg- och miljöavdelningen hos kommunen.

Klagomål

Om du misstänker mögel i ditt eget hus måste du själv utreda problemet och utföra åtgärder som stoppar mögeltillväxten. Ta kontakt med en konsult som arbetar med inomhusmiljö.

Förebygga fukt och mögel

För att förebygga fuktskador och mögel i badrum finns det några saker du kan tänka på:

  • ha dörren till badrummet öppen efter att du har duschat
  • inte hänga upp för mycket tvätt i badrummet
  • se till ventilationen fungerar (kan kontrolleras genom att hålla en pappersbit framför ventilen som då ska sugas fast)
  • använda duschdraperi
  • inte göra hål i badrumsväggarna, särskilt inte i närheten av duschen.