Störande lukter

Besväras du av dålig lukt utifrån bör du kontakta ägaren till verksamheten eller bostaden där lukten kommer ifrån. Dålig lukt som kommer från den egna bostaden kan bero på dålig ventilation och kan förebyggas/åtgärdas.

Matos, rök och lukt från avfall kan ibland tränga in i bostäder från grannar, restauranger, soprum och andra utrymmen. Lukterna kan komma in via ventilationen, bjälklaget eller öppna fönster eller så kan de bildas i inomhusmiljön.​

Problem med lukt och rökning

Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med styrelsen. Äger du själv din fastighet får du själv försöka härleda lukten eller kontakta en konsult som arbetar med inomhusmiljö.

Kommer lukten från en restaurang i närheten pratar du med ägaren, som måste få en möjlighet att ändra på eventuella brister. Hjälper inte det kan du kontakta Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning.

Klagomål

Förebygg dålig lukt

Ventilation är till för att vädra bort lukter och föroreningar så att den rena luften kan komma in och den smutsiga luften komma ut. För att detta ska kunna fungera på rätt sätt krävs det att luftventilerna är öppna och kanalerna rengjorda.

Vid långvarig lukt kan det vara nödvändigt med olika tätnings- eller ventilationsåtgärder samt försöka ta bort orsakerna till lukten. En ihållande lukt kan också vara tecken på en fuktskada.

Rökning

Tobakslagen ger alla i Sverige möjlighet att vistas i offentlig miljö utan att behöva utsättas för tobaksrök. Lagen riktar sig speciellt mot lokaler där barn och ungdomar vistas.

Rökförbud råder generellt på allmänna platser av följande slag:

  • Skola och barnomsorg
  • Hälso- och sjukvård
  • Vård- och serviceinrättningar
  • Gemensamhetsutrymmen i bostäder
  • Kollektiva färdmedel, biljetthallar och väntsalar
  • Restauranger, caféer och serveringar
  • Lokaler för offentlig verksamhet 
  • Andra lokaler dit allmänheten har tillträde såsom bibliotek, teatrar

För hotell, vandrarhem och liknande tillfälliga boenden finns det krav på att ett visst antal rökfria rum ska finnas. Kommunens bygg- och miljöavdelningen utför tillsyn för att kontrollera att de generella rökförbuden efterlevs.