Inredning av ytterligare bostad

Det krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad i en befintlig byggnad.
Att inreda en ytterligare bostad innebär att det tillkommer en eller flera nya bostäder i en byggnad. För enbostadshus finns vissa undantag

Behövs det bygglov?

Du behöver bygglov om du exempelvis delar en befintlig lägenhet till två separata lägenheter. Du behöver även bygglov om du ändrar ett bostadskomplement såsom förråd eller vind till en eller flera bostäder.

Undantag från bygglovsplikten

I ett enbostadshus är det i vissa fall möjligt att inreda en ytterligare bostad utan bygglov. Det krävs dock en anmälan och ett startbesked för att påbörja åtgärden och ett slutbesked för att ta den nya bostaden i bruk. Den nya bostaden ska uppfylla dagens krav avseende exempelvis tillgänglighet, brandsäkerhet, rumshöjd och bostadsutformning.