Båtar och båtliv

Vindö båtbrygga

​Värmdö är en skärgårdskommun med ett livligt båtliv under sommarmånaderna. Här finns information om vad som gäller för dig med egen båt.

Båtplatser

Söker du efter en båtplats, gästhamn eller kanske ett varv? Här hittar du drygt 180 olika småbåtshamnar, gästhamnar och klubbholmar med kontaktuppgifter till de flesta.

Svenska Gästhamnar Länk till annan webbplats.


Värmdö kommun har även ett antal båtplatser som går att hyra i Gustavsbergs hamn.

Båtplatser, Gustavsbergs hamn

Gästhamnar

För att en hamn ska klassificeras som gästhamn av Svenska Kryssarklubben måste den uppfylla vissa krav. Klassificeringen omfattar säkerhet, miljö, toaletter och duschar. För
att en hamn ska bli godkänd måste den vara lätt att anlöpa, ha minst tio väl vindskyddade båtplatser och toalett som är tillgänglig dygnet runt, tillgång till sopkärl och färskvatten.

Havstulpanvarningen

Havstulpanvarningen är en gratis sms-tjänst som meddelar när havstulpanerna börjar växa
till sig. Havstulpanerna lever i vattnet och båtägare kämpar varje år med att bli kvitt dessa
små kräftdjur. Många använder sig av giftiga bottenfärger för att undvika havstulpanerna,
men detta är otroligt skadligt för miljön och vårt djurliv i vatten. Havstulpaner har ett skal
som till en början är mjukt och lätt att borsta bort men som med tiden växter sig allt hårdare. Havstulpanvarningen hjälper därmed till att informera om när havstulpanerna börjar sätta
sig och kan därmed underlätta för båtägare att veta när de ska tvätta sin båt.

Till sms-tjänsten Havstulpanvarningen Länk till annan webbplats.

Sopmajor

Som service till det rörliga friluftslivet för båtfolk och turister finns det ett 40-tal sopmajor som kommunen ansvarar för. I sopmajorna finns en sopdel och en toalettdel med torrdass eller tank.

Läs mer om sopmajor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tömningsstationer för båttoalett

Vid Kattholmen i Gustavsberg, mellan Sandhamn och Lökholmen, Ormskär/Brunskär, Bockösundet, Sollenkroka, Stavsnäs vinterham samt utanför Björnö finns sugtömningsstationer där du kan tömma båttoaletten.

Tillsyn av stationerna sker 1-2 gånger i veckan under perioden 1 juni - 31 augusti. Stationerna beräknas vara öppna för säsongen senast den 15 maj och börjar stängas ner från och med den 1 oktober varje år.

Toalettavfall från fritidsbåtar. Öppnas i nytt fönster. Öppnas i nytt fönster.

Hållbart båtliv

Bygg-och miljöavdelningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken på kommunens båtklubbar.
Läs mer om vilka regler och åtgärder som gäller privatpersoner och verksamhetsutövare:

Hållbart båtliv Öppnas i nytt fönster.