Avläsning av vatten­mätare

De flesta hushåll med kommunalt vatten och avlopp har en vattenmätare installerad för att mäta förbrukningen. Mätaren visar hur mycket du ska betala
i rörlig avgift. Enligt lag ska vattenmätare bytas och kontrolleras efter ett visst antal år.

Avläsning av vattenmätare

För att du som kund ska få en så rättvisande faktura för ditt kommunala vatten och avlopp som möjligt, SKA du läsa av din vattenmätare en gång om året.

Registrera din mätaravläsning här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byte av vattenmätare

Enligt lag ska vattenmätare bytas och kontrolleras efter ett visst antal år. När det är dags för byte av din vattenmätare kommer du att få ett brev hemskickat med information om bland annat vilket datum och tid vi kommer till dig.

Om kommunens montör inte lämnats tillträde till fastigheten på den bokade tiden eller om avstängningsventilerna inte fungerar vid bytestillfället kommer en bomkörningsavgift att debiteras utifrån fastställd taxa.

Egenkontroll av vattenmätare

För att upptäcka eventuellt vattenläckage vill vi uppmana dig att då och då kontrollera din vattenmätare. Gör så här: Stäng av vattenkranar, diskmaskin, tvättmaskin och liknande. Titta på vattenmätaren. Om "kugghjulet" i vattenmätaren rör sig, trots att inget vatten är på i huset, kontakta omgående en rörmokare. 

Placera din vattenmätare lättåtkomligt

Vattenmätaren


Vattenmätaren ska vara lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Därför får mätaren inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning.

Fastighetsägaren ska se till att vårda vattenmätaren så att den inte skadas och den ska skyddas mot både värme och kyla.

Innan vattnet kan öppnas för fastigheten ska fastighetsägaren kontrollera att mätarkonsolen monterats, därefter kontaktas kommunen. Önskas byggvatten kontakta kommunen via varmdo.kommun@varmdo.se eller 08-570 470 00.

Innan kommunens VA-drift sätter upp vattenmätare måste vissa kriterier vara uppfyllda.
I broschyren ”PFO Utbyggnad” på sidan 15 finns mer information om vattenmätare.

PFO Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.