Vår förskola

Långviks förskola

Förskolan ligger på Ingarö, belägen i natursköna Långvik.

Här kan vi erbjuda relativt små grupper för alla åldrar. På Jollen går barn mellan 1-3 år, uppdelade på hemvisterna Nordan och Västan. På Ekan går barnen mellan 3-5 år, uppdelade på hemvisterna Sunnan och Östan. Förskolan har en stor härlig gård med mycket skog och fin natur runt knuten.

Lokalerna är stora och flexibla och möjliggör för arbetsro och utforskande lärmiljöer.

Om den kommunala förskolan

Vi vill ge det barn som går på en av kommunens förskolor möjlighet att utveckla nyfikenhet att lära, vara en trygg och viktig individ i en gruppgemenskap och få erfarenheter av att samarbeta.

Då får barnet redan tidigt i livet de bästa förutsättningarna att bygga tilltro till sin egen förmåga och god självkänsla.

Genom att i undervisningen utgå från barnens intressen grundläggs kunskaper och kompetenser när vi utforskar allt som finns att lära om oss själva och världen.

Deltagandet i förskolan ger barnet erfarenhet av demokratiska processer och goda förutsättningar att kunna ta del av samhället och bli en god världsmedborgare.


Kontakta förskolan

Långviksvägen 19
134 66 Ingarö

Avdelningar:
Jollen; Västan & Nordan tel. 08 570 473 03
Ekan; Sunnan & Östan tel. 08 570 473 01

Rektor
Gunilla Engman
telefon: 073988 7995 alt 08570473 55

Email: gunilla.engman@varmdo.se.

Vi använder oss av Schoolsoft som kommunikationsform mellan hem och förskola.