Elevstöd

På Gustavsbergs gymnasium har vi ett komplett elevstöd som har olika kompetens och kan stödja dig under din skolgång.

Studie- och yrkesvägledare

Under gymnasietiden kommer du att göra flera viktiga val. Jag finns på skolan för att informera, motivera och stödja dig i dessa val, samt ge dig vägledning inför framtida studie- och yrkesval.

Läs mer om SYV

Kurator

Rikard Wiener

Mitt uppdrag är att hjälpa dig som elev om du hamnar i svårigheter under din utbildning. Svårigheter kan vara att tappa koncentrationen ofta eller att uppleva stress i många situationer. Dessa svårigheter kan skapa hinder för att du ska kunna prestera. Att må psykiskt dåligt under perioder är väldigt vanligt och det går att göra något åt!

Som kurator på skolan har jag tystnadsplikt och då är jag den länk som finns mellan skolan och andra hjälpinstanser; det kan till exempel vara BUP eller socialtjänst. Vi har även en skolpsykolog som är knuten till skolan.

Välkommen till mig!

Boka ett samtal genom att komma förbi mitt rum, ringa, e-posta eller skicka meddelande via Schoolsoft.


Rikard Wiener

070-849 92 08
rikard.wiener@gustavsbergsgymnasium.se

Skolsköterska

Marie Casparson

Jag finns på skolan torsdagar mellan kl. 8.00-16:30


Övrig tid finns Gustavsbergs vårdcentral ett stenkast bort

Välkommen till mig!

Boka ett samtal genom att komma förbi mitt rum, ringa, e-posta eller skicka meddelande via Schoolsoft.


Marie Casparson
Telefon: 070-168 01 98
marie.casparson@varmdo.se


Speciallärare och specialpedagog

Lotta Pellbäck Westerberg & Karolina Lagerström

Känner du att undervisningen går för fort eller att du inte hänger med? Behöver du extra stöd och att någon hjälper dig att hitta rätt väg till bra studieteknik? Har du läs- och skrivsvårigheter?

Hos oss kan du få det stödet du behöver och hjälp med inlästa läromedel. Vi kan även hjälpa till med att förtydliga uppgifter som är lite krångliga och genomföra muntliga prov. Vi samarbetar med lärarna så att du ska få det bästa stödet. Eleverna som använder skolans stöd är nöjda och glada över att lyckas i sitt skolarbete.

Boka ett samtal genom att komma förbi våra rum, ringa, e-posta eller skicka meddelande via Schoolsoft.


Specialpedagog
Lotta Pellbäck Westerberg
Telefon: 070-001 97 03
lotta.pellbackwesterberg@gustavsbergsgymnasium.se

Specialpedagog Studio AST
Karolina Lagerström
Telefon: 0739-886754
karolina.lagerström@gustavsbergsgymnasium.se