Aktuella e-förslag

Här ser du vilka e-förslag som har kommit in till kommunens förtroendevalda. Visa vad du tycker genom att skriva under de förslag du stödjer. Förslagen kan skrivas under till sitt slutdatum då de arkiveras.

Om ett förslag samlar 500 underskrifter eller mer informeras kommunfullmäktige om förslaget.

Om en förtroendevald stödjer ett förslag och vill driva frågan kommer den som lämnat förslaget att bli kontaktad. Detta kan ske både när förslaget är aktivt eller arkiverat.