Kommunens beredskap och mottagande

EU:s ministerråd beslutade i början av mars att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet där kommunerna enligt lag har ett stort ansvar för att ta emot flyktingar. Den 22 juni fattade Sveriges regering och riksdag beslutet om ett regelverk runt en jämnare fördelning av flyktingar i Sveriges kommuner. Från och med den 1 juli börjar Migrationsverket att anvisa skyddsbehövande ukrainare till kommuner, däribland Värmdö, enligt sin fördelningstalslista.

Värmdö kommun har väl inarbetade rutiner för att vara en del av det svenska samhällssystem som tar emot flyktingar. Kommunen har förberett anläggningsboenden för att kunna ta emot anvisningar av skyddsbehövande ukrainare från Migrationsverket.

Alla barn och ungdomar som söker tillfälligt skydd har rätt till förskola, grundskola och gymnasieskola.

Så tar Värmdö emot skyddsbehövande - nyhet

Kommunens roll och ansvar - nyhet