Kommunens beredskap och mottagande

EU:s ministerråd har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet där kommunerna enligt lag har ett stort ansvar för att ta emot flyktingar.

Värmdö kommun har väl inarbetade rutiner för att vara en del av det svenska samhällssystem som tar emot flyktingar. De kontor som berörs av ett flyktingmottagande har stärkt sina resurser för att medverka i mottagandet.

En särskild ledningsstruktur för Värmdö kommuns interna hantering av situationen är också aktiverad. Samverkan mellan ansvariga myndigheter sker kontinuerligt. I Samverkansregion Stockholm (SSR), där Värmdö kommun medverkar, ingår länets alla kommuner, länsstyrelsen och flera myndigheter som Försvarsmakten, Polisen och Migrationsverket.

Värmdö kommun ordnar boenden för nyanlända från Ukraina på uppdrag av Migrationsverket. Kommunen får information om hur många personer som kommer tilldelas boende på Värmdö av myndigheten. Socialtjänsten har ett ansvar att ta emot de barn som anvisas av Migrationsverket och kommer från Ukraina utan sina vårdnadshavare. Alla barn och ungdomar som söker tillfälligt skydd har rätt till förskola, grundskola och gymnasieskola.

Kommunens roll och ansvar - nyhet

Möjlighet att vara jourhem för ensamkommande barn