Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar till exempel för beslut om bygglov och tillsyn av miljö- och hälsoskydd och livsmedelshygien i Värmdö.

Nämnden ansvarar för att med utgångspunkt från fullmäktiges riktlinjer samt regler i plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen med tillhörande lagstöd inom verksamhetsområdet pröva frågor om anmälningar/ansökningar till bygglov, enskilda avloppsanläggningar, strandskydd med mera.

Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden ska även utföra fortlöpande tillsyn av regelefterlevnaden inom området.

Möten, handlingar och protokoll för bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente , 620.9 kB.