Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet för kommunens gode män, förvaltare och förmyndare.

Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden utför också diverse tillståndprövningar. En ställföreträdare måste ansöka om överförmyndarnämndens tillstånd exempelvis vid uttag från spärrat konto, arvskifte, försäljning av fastighet och liknande.

Värmdö kommun och Vaxholms stad samverkar sedan 2011 i en gemensam nämnd kring överförmyndarfrågor.

Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden utfärdar också så kallade förvaltarfrihetsbevis för den som vill bevisa att hon eller han inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel behöver skaffa ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, bli fastighetsmäklare eller advokat, eller för att ge ut en periodisk skrift. För invånare i Värmdö och Vaxholms kommun handläggs dessa ärenden av Nacka kommun:

Frihetsförvaltarbevis, Nacka kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Beställ frihetsförvaltarbevis, E-tjänst - Nacka kommun Länk till annan webbplats.

Tillsyn av överförmyndarnämnden

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som vill kan överklaga nämndens beslut hos tingsrätten.

Möten, handlingar och protokoll för överförmyndarnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämndens reglemente , 594.5 kB.

Kontakta Värmdö Vaxholm Överförmyndarnämnd

Från och med 1 december 2019 har Värmdö och Nacka kommun samt Vaxholms stad ingått ett gemensamt samverkansavtal för hantering av överförmyndarfrågor. Detta innebär att Nacka kommuns överförmyndarenhet ansvarar på uppdrag av överförmyndarnämnden Värmdö och Vaxholm för hanteringen av samtliga överförmyndarärenden.

Du är välkommen att kontakta Nacka kommuns överförmyndarenhet på ett av följande sätt:

Telefon:
08-718 92 12

E-post:
overformyndaren@nacka.se

Postadress:
Nacka kommun
Överförmyndarenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka

Besöksadress:
Granitvägen 15
131 81 Nacka