Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet för kommunens gode män, förvaltare och förmyndare.

Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden utför också diverse tillståndprövningar. En ställföreträdare måste ansöka om överförmyndarnämndens tillstånd exempelvis vid uttag från spärrat konto, arvskifte, försäljning av fastighet och liknande.

Värmdö kommun och Vaxholms stad samverkar sedan 2011 i en gemensam nämnd kring överförmyndarfrågor.

Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden utfärdar också så kallade förvaltarfrihetsbevis för den som vill bevisa att hon eller han inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel behöver skaffa ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, bli fastighetsmäklare eller advokat, eller för att ge ut en periodisk skrift.

Tillsyn av överförmyndarnämnden

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som vill kan överklaga nämndens beslut hos tingsrätten.

Möten, handlingar och protokoll för överförmyndarnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reglemente för överförmyndarnämnden

Kontakta Värmdö Vaxholm Överförmyndarnämnd

overformyndaren@nacka.se