Socialnämnd

Socialnämnden fattar beslut i frågor som rör enskilda och familjer med sociala eller ekonomiska svårigheter.

Nämnden är finansieringsnämnd och ansvarar för kundval samt svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi.

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, familjerätt etc. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter.

Möten, handlingar och protokoll för socialnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialnämndens reglemente , 609.2 kB.