Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden ska bevaka att de vårdgivare som finns inom Värmdö kommuns produktion planerar, leder och kontrollerar sin verksamhet så att kravet på god vård och hälsa upprätthålls.

Nämnden ansvarar för området vård och omsorg, specifikt frågor som rör personer med funktionshinder och äldreomsorg. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter.

Vård- omsorgsnämnden är finansierings- och myndighetsnämnd och svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi.

Möten, handlingar och protokoll för vård- och omsorgsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård- och omsorgsnämndens reglemente , 607.7 kB, öppnas i nytt fönster.