Miljöbelöning

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden delar årligen ut en miljöbelöning för att stimulera engagemang i miljöfrågor i Värmdö kommun. Priset är på sammanlagt 10 000 kronor och går till enskild person eller grupp.

För att stimulera engagemang i miljöfrågor i Värmdö kommun delar Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden årligen ut en miljöbelöning. Belöningen delas ut för kreativa och nyskapande miljöinsatser som redan är utförda. Priset är på sammanlagt 10 000 kronor och går till enskild person eller grupp. Flera pristagare kan utses, varvid belöningen delas lika.

Gröna såpbubblor

Hur nominerar jag?

Lämna ditt förslag på pristagare senast den 31 mars.

Nomineringen kan göras via mejl eller brev och behöver innehålla uppgifter om vem som nomineras och en motivering till varför. Skriv även kontaktuppgifter till den nominerade samt kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringen.


Adresser för nominering

Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se

Miljöbelöning 2019

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat att 2019 års miljöbelöning går till Calle Hallberg och Jenny Pudja. Stort grattis!

Det var en resa till Nya Zeeland som inspirerade Calle Hallberg och Jenny Pudja till att börja använda regnvatten till att spola toaletten för att spara på grundvattnet.

Deras projekt började med en tank som användes till att spola toaletten och vattna deras odlingar. Nu har de två stycken 1000-liters vattentunnor med regnvatten som används till toaletten, tvättmaskinen och vattning. De har även byggt in en av vattentunnorna så de kan användas året om. De vill nu sprida idén till andra, att ta hand om regnvattnet.