Snabb slant - för dig mellan 13-25 år

Du som är 13–25 år kan söka pengar för att göra verklighet av dina projekt, tankar och idéer. Snabb slant finns för att du som ung ska få prova på att planera, driva och genomföra projekt.

Maxbeloppet du kan ansöka om är 10 000 kronor.

Du kan söka när som helst under året. Får du godkänt så kommer pengarna så fort som möjligt - som mest får du vänta 3 veckor.

Du tilldelas en coach eller skaffar en egen som kan hjälpa dig i större eller mindre utsträckning, beroende av vad du vill och behöver.

Snabb slant i appen Öppnas i nytt fönster.

Vem får söka Snabb slant?

 • Du som är mellan 13–25 år, som själv eller tillsammans med fler unga vill göra ett projekt.
 • Du som bor, studerar i Värmdö och vill göra ditt projekt här i kommunen.
 • Du som har en bra idé och vill nå ut till många andra ungdomar i Värmdö.

Vad kan jag söka Snabb slant för?

 • Något som är öppet för andra unga på Värmdö att delta i. Det kan vara att arrangera festivaler, konserter, utställningar, turneringar, föreställningar, workshops, aktiviteter och tusen andra saker.
 • Projektet måste vara alkohol- och drogfritt.
 • Projektet måste vara gratis för målgruppen unga 13-25 år.
 • Vill du göra något men inte riktigt vet vad eller hur, kontakta oss så kan vi tillsammans prata om projektet.

Vad kan jag INTE söka Snabb slant för?

 • Du kan inte få pengar för lön till dig själv och dina projektkompisar, inte heller söka för att få in pengar till klasskassa eller föreningskassa.
 • Projekt som är initierade av vuxna kan inte få pengar. Men vuxna får gärna vara coacher. 
 • Du kan inte söka pengar för projekt som ingår i ordinarie verksamheter.
 • Interna och slutna arrangemang endast för medlemmar eller inbjudna.

Redovisning av projektet

Alla som får Snabb slant ska redovisa sitt projekt när det är genomfört. Du måste spara kvitton på de saker som du köper. Du måste också fylla i och skicka in en redovisning efteråt. Foton är också ett bra sätt att visa vad du har gjort. Mallen mailas ut i samband med beviljat beslut. Redovisningen gör du tillsammans med din coach.

Vad innebär det att vara coach?


Alla ungdomar som får snabb slant-bidrag ska antingen bli tilldelade en coach av
ungdomssamordaren eller skaffa sig en på egen hand. Rollen som coach kan skifta en hel del
beroende på ungdomens behov av stöd och hjälp. En del ungdomar är ganska självgående
medan andra har svårare att driva på arbetet. Ibland efterfrågas en specifik kompetens medan
andra söker efter ett bollplank som kan coacha, stötta och peppa mer generellt.

I samband med beviljat beslut tilldelas coachen en coachguide som hjälp i sitt uppdrag.

Ansök!

Du ansöker digitalt i vår e-tjänst. Du kan få hjälp med din ansökan genom att skicka ett mejl till annika.stenekas@varmdo.se

Sök Snabb slant i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.