Talande webbLyssna

Kolloverksamhet, LSS

Här finns information för dig som är eller vill bli utförare av kollo LSS i Värmdö kommun.

Valfrihet tillämpas inom kolloverksamhet för personer som omfattas av personkrets 1. Verksamheten är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Syftet med insatsen kan dels vara att ge närstående möjlighet till avlastning men också att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte. Insatsen kan även syfta till att ge den enskilde möjlighet till personlig utveckling.

Alla som uppfyller kraven får sedan teckna avtal med kommunen – antalet utförare begränsas inte.

Ansökan

Ansökan ska lämnas elektroniskt via e-avrop. där man kostnadsfritt kan skapa ett konto:

Värmdö kommuns sidor på e-Avroplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Dokument för utförare

Styrdokument

Riktlinjer för en arbetsplats fri från alkohol och andra droger

Riktlinjer för kosthållning

 

Senast publicerad: 2019-01-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation