Korttidsvistelse utanför hemmet

För dig som är barn, ungdom eller vuxen och har en funktionsnedsättning finns korttidsvistelse utanför hemmet. Det ger dig en möjlighet att få miljöombyte, aktivera dig och träffa kompisar. Det kan också vara ett sätt för dig som anhörig att få avlastning.

Kolloverksamhet

En typ av korttidsvistelse kan ske genom kolloverksamhet. Att bo på kollo innebär en möjlighet till miljöombyte, roliga friluftsaktiviteter och social samvaro med andra.

Nedan hittar du en lista på olika kolloverksamheter som Värmdö kommun har tecknat avtal med.

Korttidshem

Vistelsen ska ge avlösning till vårdnadshavare samt erbjuda den funktionshindrade miljöombyte och stimulans i form av till exempel korttidshem, annan familj eller läger.

Korttidsvistelse kan ske i antingen korttidsfamilj eller på korttidsboende.

Mer om Värmdö korttidshem