• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Korttidsvistelse utanför hemmet

För dig som är barn, ungdom eller vuxen och har en funktionsnedsättning finns korttidsvistelse utanför hemmet. Det ger dig en möjlighet att få miljöombyte, aktivera dig och träffa kompisar. Det kan också vara ett sätt för dig som anhörig att få avlastning.

Kolloverksamhet

En typ av korttidsvistelse kan ske genom kolloverksamhet. Att bo på kollo innebär en möjlighet till miljöombyte, roliga friluftsaktiviteter och social samvaro med andra.

Nedan hittar du en lista på olika kolloverksamheter som Värmdö kommun har tecknat avtal med.

Korttidshem

Vistelsen ska ge avlösning till vårdnadshavare samt erbjuda den funktionshindrade miljöombyte och stimulans i form av till exempel korttidshem, annan familj eller läger.

Korttidsvistelse kan ske i antingen korttidsfamilj eller på korttidsboende.

Mer om Värmdö korttidshem