Hamnen - mottagning för barn, unga och föräldrar

Hamnen är en öppen mottagning för barn, ungdomar och föräldrar som behöver stöd av olika anledningar. På Hamnen arbetar socionomer och psykologer. Hamnen är ett samarbete mellan Värmdö kommun och Stockholms läns landsting, med syfte att snabbt kunna erbjuda stöd till föräldrar, barn och unga.

Med anledning av covid -19, coronaviruset

Vi på Hamnen har fortsatt öppet för stöd och rådgivning. Vi begränsar fysiska besök och erbjuder i första hand telefon- eller videobesök och webbaserat föräldrastöd. Du kontaktar oss via länken nedan.

Obs! Just nu är det många som kontaktar oss. Vi ringer upp så snart vi kan, det kan ta en vecka eller mer innan vi når just dig. Tid för nybesök hos psykolog är tidigast i mitten av augusti. Vi har även längre väntetid än vanligt för nybesök hos familjebehandlare. Om du bor i Nacka kommun och önskar föräldraskapsstöd, sök på Nacka kommuns hemsida efter Horisonten eller Familjemottagningen.

Om du är i akut behov av hjälp, ring BUP på: 08 514 52450
eller socialtjänsten på: 08-570 485 66


Hjälp du kan få på Hamnen

På Hamnen finns kompetens och resurser att behandla bekymmer som ännu inte vuxit sig alltför stora. Det kan till exempel handla om ett barn som inte vågar sova borta, att vardagen präglas av ständiga konflikter och bråk i familjen eller att en tonåring känner sig stressad och nedstämd. Om det visar sig att fler resurser behövs för att reda ut problemen får du hjälp med vidarehänvisning och remittering till rätt ställe.

På Hamnen kan du bland annat få denna hjälp:

  • Rådgivande samtal och information
  • Psykologbedömningar
  • KBT-baserade gruppbehandlingar vid oro/ångest som Cool Kids och Chilled
  • Individuella behandlingar och föräldraskapsstöd
  • Föräldraskapsgrupper, vid bråk och konflikt till exempel KOMET, ABC och Förälder till en tonåring
  • Beardslees familjeintervention. (samtalsserie vid psykisk ohälsa eller missbruk hos förälder som går i behandling)

Kontakt för ombokningar

Hamnen
Tyra Lundgrens väg 4, Gustavsbergs hamn
139 30 Värmdö

För att komma i kontakt med oss på Hamnen:
08-718 74 00