Stöd till familjen

När det gäller frågor som berör familjen kan Värmdö kommun bistå med stöd och vägledning på många sätt.

Om din familj har problem som ni har svårt att reda ut på egen hand kan ni få hjälp av familjepedagoger genom kommunen. De kan tillsammans med er hitta vägar till förändring för att få vardagen att fungera bättre. Familjepedagogerna kan arbeta med föräldrar, barn och ungdomar individuellt eller i gruppform.


Familjerådgivning

Familjevård

Föräldraskap

Adoption

Vårdnad, boende, umgänge

Öppen verksamhet på Hamnen

Vill du komma i kontakt med en familjepedagog?
Kontakta eller besök gärna vår öppna verksamhet Hamnen i Gustavsbergs hamn.

Hamnen - för barn, unga & föräldrar