• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Stöd till familjen

När det gäller frågor som berör familjen kan Värmdö kommun bistå med stöd och vägledning på många sätt.

Om din familj har problem som ni har svårt att reda ut på egen hand kan ni få hjälp av familjepedagoger genom kommunen. De kan tillsammans med er hitta vägar till förändring för att få vardagen att fungera bättre. Familjepedagogerna kan arbeta med föräldrar, barn och ungdomar individuellt eller i gruppform.


Familjerådgivning

Familjevård

Föräldraskap

Adoption

Öppen verksamhet på Hamnen

Vill du komma i kontakt med en familjepedagog?
Kontakta eller besök gärna vår öppna verksamhet Hamnen i Gustavsbergs hamn.

Hamnen - för barn, unga & föräldrar