Adoption

En adoption innebär att bli ny förälder, vårdnadshavare och förmyndare till ett barn. En adoption utgår alltid från barnets bästa. För att genomföra en adoption måste du få ett medgivande från socialnämnden och genomgå en obligatorisk föräldrautbildning.

Internationell adoption

För att få adoptera måste du enligt lag vara över 18 år. Du som är gift, registrerad partner, sambo med din partner, eller ensamstående kan ansöka om adoption.

Kontakta familjerätten för ett informationssamtal om adoption. Om intresse för att adoptera kvarstår efter informationssamtalet anvisar familjerätten dig till en obligatorisk föräldrautbildning. Efter att du har genomgått föräldrautbildningen kan du skicka in ansökan om medgivande.

Medgivandeutredning

Utredningen fungerar som ett underlag för att socialnämnden ska kunna besluta om din lämplighet som adoptivförälder. Det är familjerätten som lämnar ett förslag till beslut som socialnämnden sedan tar ställning till. Vid ett medgivande ska utredningen även fungera som ett underlag för en eventuell utländsk förmedlingskontakt och ge en bild av dig som vill adoptera. Vid beslut om medgivande gäller denna i tre år.

För mer information om medgivandeutredning, kontakta familjerätten genom servicecenter.

Kontakta servicecenter

Närståendeadoption

Om du vill adoptera en närståendes barn, till exempel din makas, makes eller registrerade partners barn, så vänder du dig till tingsrätten med din ansökan. Tingsrätten begär då att socialnämnden yttrar sig i ärendet. Familjerätten gör därefter en utredning.

Nacka tingsrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Stöd till adopterade och deras familjer

Värmdö kommun har avtal med Stockholm Stad Resurscentrum för adopterade och deras familjer. Avtalet omfattar tillgång till den pedagogiska verksamheten Spira och innebär att Värmdös medborgare är välkomna att höra av sig till Resurscentrum när det gäller adoptionsfrågor, samt att besöka Spira.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För mer information

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF)

Här finns en mängd information om adoptionsfrågor och även de blanketter som behövs för den som vill adoptera.

MFOF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.