Nyckelfria lås

Du som bor i Värmdö kommun och har, eller ska få hemtjänst, kommer att få ett elektroniskt låsvred – Phoniro – monterat på din dörr.

Elektroniskt lås – tryggare för dig, lättare för hemtjänsten

Det gör att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera nycklar när de besöker dig, och risken att nycklar hamnar i orätta händer försvinner. Längre ner på sidan hittar du vanliga frågor och svar om Phoniro.

Informationsblad för kunder , 229 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är Phoniro?

Det är ett batteridrivet låsvred som monteras på insidan av dörren, hos dig som är hemtjänstkund. Du själv använder din vanliga nyckel för att låsa upp dörren. Hemtjänsten däremot kan, när det behövs, använda en digital nyckel i sin mobiltelefon. Detta gäller oavsett om du valt kommunens hemtjänst eller en annan hemtjänstutförare.

Systemet registrerar också den tid personalen är hemma hos dig. Det syns inte från utsidan på dörren att vi har monterat det nya låset och det är bara behörig vårdpersonal som kan använda sig av det.

Montering av Phoniro

Behöriga montörer besöker dig för att montera Phoniro. Låssystemet eller monteringen medför inte någon kostnad för dig.

Information för fastighetsägare

I vissa fall kan vi behöva installera ett portlås om inget nyckelfritt alternativ finns. Portlåset ändrar inte befintligt skalskydd. Det installeras diskret innanför porten. Övriga boenden kan använda sedvanliga tillträdessätt och APPUS bricka.

Kommunen betalar portlåset i sin helhet, inklusive installation, service och underhåll. Det blir ingen åverkan på dörren. Vi har skickat ut en blankett till fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsföreningar om medgivande till installation av portlås. De ansvarar för att skicka in blanketten i de fall det är aktuellt.

Blankett för medgivande till installation av portlås , 108.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Information till fastighetsägare , 199.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar

Läs de vanligaste frågorna och svaren om nyckelfria lås