SFI, svenska för invandrare och kombinationsutbildningar

Sfi är en utbildning för dig som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och efter avklarad D-kurs kan du söka dig vidare till grundläggande nivå. Du som studerar sfi har inte rätt att söka studiemedel från CSN. Vi har inga ansökningsperioder till sfi utan tar emot ansökningar löpande under året.

Krav för att läsa på sfi:

  • Du ska vara folkbokförd i Värmdö kommun
  • Du ska ha ett svenskt personnummer

För dig som är medborgare i EU eller i ett EES-land eller i Schweiz kan du anmäla dig utan att ha ett svenskt personnummer. Du kan då göra en sfi-anmälan med ditt samordningsnummer.

Vuxenutbildningen i Värmdö kommun erbjuder dig som är flykting från Ukraina och är bosatt i Värmdö kommun att läsa på sfi. För att kunna göra en ansökan behöver du ha ditt samordningsnummer. Ansökan gäller endast reguljära sfi-studier och det är inte möjligt att kombinera studierna med andra kurser på komvux.

Anmälan till sfi

Du anmäler dig till sfi i vår ansökningswebb nedan.

Ansökan sfi Länk till annan webbplats.

När vi har tagit emot din ansökan kommer en testpedagog att kontakta dig för att slutföra din ansökan. Du som redan kan lite svenska kan få göra ett nivåtest som visar hur mycket svenska du kan och vilken kurs som passar dig bäst.

SFX

Du som har yrkeserfarenhet eller en utbildning till ett yrke från ditt hemland kan läsa SFX, Svenska för yrkesutbildade med syftet att förkorta tiden till arbete eller företagande.

På SFX:s hemsida hittar du information om vilka utbildningar som finns och information om hur du ansöker.

Infortmation om SFX Länk till annan webbplats.

The Swedish academic system – this is how it works Länk till annan webbplats.


Kombinationsutbildningar

Genom våra kombinationsutbildningar läser du svenska och en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Utbildningarna innehåller yrkeskurser på gymnasial nivå i kombination med sfi eller svenska som andraspråk inom komvux. Kombinationsutbildningar är på heltid. Utbildningen är intensiv och i utbildningen ingår APL – arbetsplatsförlagt lärande.

Kombinationsutbildningar:

  • Barnskötare i kombination med grundläggande svenska
  • Kock Bas i kombination med SFI
  • Våningsservice i kombination med SFI