SFI, svenska för invandrare och kombinationsutbildningar

Sfi är en förkortning av Svenska för invandrare och är en utbildning där du får baskunskaper i att läsa, tala och skriva svenska och kunskaper om det svenska samhället.

Det kostar inget att läsa på Sfi och du får låna läromedel.

Sfi-utbildningen är uppdelad i tre studievägar och fyra kurser:

  • Studieväg 1 - Kurs A – D. För dig som har kort eller ingen skolbakgrund.
  • Studieväg 2 - Kurs B – D. För dig som tidigare har studerat grundskola eller gymnasium.
  • Studieväg 3 - Kurs C – D. För dig med längre skolbakgrund.

Du kan läsa heltid (15 timmar i veckan) eller deltid (6 timmar i veckan). Du kan läsa på dagtid, kvällstid eller distans.

Du som studerar Sfi har inte rätt att ansöka studiemedel från CSN.

OBS: för att kunna anmäla dig via länken nedan måste du ha fått de fyra sista siffrorna i ditt personnummer. Om du inte fått det, kontakta vuxenutbildningen@varmdo.se

Du anmäler dig till Sfi i vår ansökningswebb.

Anmälan till Sfi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan anmälan till Sfi

För att kunna börja på Sfi måste du ha fått dina fyra sista siffror i ditt personnummer.

Alla våra skolor har löpande intag till kurser inom Sfi. Det betyder att du när som helst kan anmäla att du vill läsa Sfi.

Är du nyinflyttad ska du ta med ett personbevis som visar att du är folkbokförd i Värmdö kommun. Om du har läst Sfi i en annan kommun ska du även ta med dina betyg.

Är du från Ukraina och har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har du begränsad rätt till utbildning. Du har inte rätt till Sfi eller annan utbildning inom komvux. Läs mer vad som gäller hos Skolverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan till Sfi

För att veta vilka studier som passar dig bäst kan du prata med en testpedagog. Du kan även få göra ett nivåtest för att hitta rätt kurs. Pedagogen bestämmer om du som redan kan lite svenska ska göra ett nivåtest. Testet visar hur mycket svenska du kan och vilken kurs som passar dig bäst.

Kontaktuppgifter och drop-in för Sfi

Mer information

Skolverkets information om Sfi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


SFX

Du som har yrkeserfarenhet eller en utbildning till ett yrke från ditt hemland kan läsa SFX, Svenska för yrkesutbildade med syftet att förkorta tiden till arbete eller företagande.

I dagsläget finns kurser för tio olika yrkesområden. Det ställs olika förkunskapskrav för de olika yrkesområdena.

Det kostar inget att läsa SFX.

På SFX:s hemsida hittar du information om vilka utbildningar som finns och information om hur du ansöker

SFX.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


The Swedish academic system – this is how it works Länk till annan webbplats.


Kombinationsutbildningar

Genom våra kombinationsutbildningar läser du svenska och en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Utbildningarna innehåller yrkeskurser på gymnasial nivå i kombination med sfi eller svenska som andraspråk (sva) inom komvux.

Mer om kombinationsutbildningar

 

 

Gemensam europeis referensram för språk,

GERS (CEFR)

Svenska för invandrare, SFI, och komvux

Nivå

A1

Sfi A och B

Nybörjarnivå

A2

Sfi C

Nybörjarnivå

B1

Sfi D

Självständig språkanvändare

B2-

Sva grundläggande

Självständig språkanvändare

B2

Sva 1

Självständig språkanvändare

C1-

Sva 2

Avancerad språkanvändare

C1

Sva 3

Avancerad språkanvändare

C2

Tvåspråkig (bilingual)

Avancerad språkanvändare