• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Turbunden resa

För dig med funktionsnedsättning som deltar i beviljade insatser som korttidstillsyn, korttidsvistelse eller daglig verksamhet enligt LSS, kan turbunden resa vara ett alternativ.

Du ansöker då om detta hos din biståndshandläggare.

Ta kontakt via servicecenter