Turbunden resa

För dig med funktionsnedsättning som deltar i beviljade insatser som korttidstillsyn, korttidsvistelse eller daglig verksamhet enligt LSS, kan turbunden resa vara ett alternativ.

Du ansöker då om detta hos din biståndshandläggare.

Ta kontakt via servicecenter