Avgifter funktionsnedsättning

Här hittar du avgifter för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som har insatser enligt Socialtjänstlagen SoL.

Nytt för inkomstförfrågan 2023!

  • I år behöver du som vill skicka in inkomstförfrågan invänta din deklaration för 2022. Deklarationen kommer att användas som underlag vid beräkning av din individuella avgift för 2023.
  • Vi kommer inte skicka ut en inkomstförfrågan till alla via post som tidigare år.
  • För att inkomma med en inkomstförfrågan använd vår digitala e-tjänst.
  • Du kan också fylla i och posta blanketten inkomstförfrågan 2023.
  • Önskar du få en inkomstförfrågan via post kontakta en avgiftshandläggare.

Hemtjänst

Omvårdnad vardagar dagtid

250 kr /timme, max 750 kr per månad.

Omvårdnad heldygn samt helg

250 kr /timme, max 1 500 kr per månad.

Trygghetslarm

263 kr /påbörjad månad.

Städning

370 kr /timme.

Inköp

370 kr /timme.

Tvätt

370 kr /timme.

Matlådor

60 kr/styck

Särskilt boende

Omvårdnad

2 359 kr/ påbörjad månad

Kost helpension

3 318 kr/ månad

På särskilt boende har du alltid helpension (alla måltider på dygnet). Räknas inte mot maxtaxa.

Hyra för särskilt boende tillkommer utöver omvårdnad och kost.

 

Summan av samtliga insatser under en månad kan inte överstiga maxtaxa.
Avgifter för kost och hyra ingår inte i maxtaxa.

Maxtaxa för 2023 är 2 359 kr/månad


Socialpsykiatri

Stödboende egenavgift

Boende 72 kr per dygn
Kost 88 kr per dygn

Totalt 160 kr per dygn

Hur avgifter faktureras

Alla avgifter utom hyra faktureras månaden efter insatsen är utförd.

Avgift för hyra faktureras i förskott.

Önskar du autogiro?

Du kan ansöka om att få dina fakturor från biståndsenheten Värmdö kommun via autogiro.

Mer information om autogiro Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta en avgiftshandläggare på Värmdö kommun.

Telefonnummer: 08 570 470 00

E-post: bistand.admin@varmdo.se