Avgifter funktionsnedsättning 2024

På denna sida hittar du mer information kring avgifter och avgiftsberäkning samt länk för att fylla i inkomstförfrågan för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som har insatser enligt Socialtjänstlagen SoL.

Summan av samtliga insatser under en månad kan inte överstiga maxtaxa.
Avgifter för kost och hyra ingår inte i maxtaxa.

Maxtaxa för 2024 är 2 575kr/månad

Hemtjänst

Omvårdnad vardagar dagtid

250 kr /timme, max 750 kr per månad

Omvårdnad heldygn samt helg

250 kr /timme, max 1 500 kr per månad

Trygghetslarm

263 kr /påbörjad månad

Städning

370 kr /timme

Inköp

370 kr /timme

Tvätt

370 kr /timme

Matlådor

60 kr/styck

Särskilt boende

Omvårdnad

2 575 kr/ påbörjad månad

Kost helpension

3 318 kr/ månad

På särskilt boende har du alltid helpension (alla måltider på dygnet). Räknas inte mot maxtaxa.

Hyra för särskilt boende tillkommer utöver omvårdnad och kost.

 

Summan av samtliga insatser under en månad kan inte överstiga maxtaxa.
Avgifter för kost och hyra ingår inte i maxtaxa.

Maxtaxa för 2024 är 2 575 kr/månad


Socialpsykiatri

Stödboende egenavgift

Boende 72 kr per dygn
Kost 88 kr per dygn

Totalt 160 kr per dygn

Hur avgifter faktureras

Alla avgifter utom hyra faktureras månaden efter insatsen är utförd.

Avgift för hyra faktureras i förskott.

Önskar du autogiro?

Du kan ansöka om att få dina fakturor från biståndsenheten Värmdö kommun via autogiro.

Mer information om autogiro Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta en avgiftshandläggare på Värmdö kommun.

Telefonnummer: 08 570 470 00

E-post: bistand.admin@varmdo.se