Boendestöd

Boendestöd erbjuder individanpassat stöd i det egna hemmet och/eller ute i samhället. Aktiviteterna sker tillsammans med brukaren och kan innebära stöd med struktur i hemmet, inköp, sjukvård, planering samt kontakt med myndigheter.

Boendestöd vänder sig till dig som behöver hjälp och stöd i vardagen. Det är ett biståndsbedömt och frivilligt stöd som kan hjälpa dig att skapa struktur i din tillvaro eller att klara praktiska saker både i ditt hem och ute i samhället. Det ni gör, gör du och boendestödjaren tillsammans och målet är att du ska få en fungerande vardag, återhämtning och en ökad självständighet.

Stöd med olika inriktningar

Boendestödet inom Värmdö kommun är uppdelat i två inriktningar, boendestöd funktionsstöd och boedestöd socialpsykiatri.

Boendestöd funktionsstöd

Erbjuder boendestöd till personer som främst tillhör målgruppen LSS. Många har en neuropsykiatrisk funktionsvariation.

Boendestöd socialpsykiatri

Erbjuder boendestöd till personer inom socialpsykiatrins målgrupp.

Ansök om boendestöd , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Träfflokal

En del av vårt uppdrag är att stötta personer i att bryta social isolering och att erbjuda social samvaro. Som ett led i detta har vi en träfflokal i Gustavsberg där vi erbjuder aktiviteter, fika och möjlighet att träffa andra.

Träfflokalen Ekhaga


Boendestödet utgår från biståndsbedömda insatser för vuxna enligt SoL (200:453).


Kontakt

Enhetschef

Ingrid Gårdh

ingrid.gardh@varmdo.se

08-570 475 94

 

Samordnare

Christian Sörensen

christian.sorensen@varmdo.se

08-570 476 97

 

Samordnare

Anna Ekman

anna.ekman@varmdo.se

08-570 476 96