• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Boendestöd

Boendestöd är ett stöd för dig med psykisk funktionsvariation. Det innebär att personal stöttar dig i ditt eget hem för att du ska kunna klara ett självständigt liv.

Boendestöd innebär att personal kommer hem och stöttar dig i ditt eget hem så att din vardag fungerar. En annan viktig uppgift är att bryta eventuell isolering. Målsättningen är att du så småningom ska bli självständig.

Boendestöd kan bland annat innebära träning och stöd med tvätt, städ och inköp, ekonomisk planering, besök hos läkare eller social samvaro.

För att få dessa insatser ska du ha kontakt med socialkontoret och tillsammans med din handläggare göra en planering.