Charlottendal - Skoltomten

Området runt Charlottendal består av till stora delar av nybyggnation och angränsar bland annat till Porslinskvarteren i Gustavsbergs hamn.

Fastigheten – Gustavsberg 1:187 – är belägen cirka 1,5 km sydost om centrala Gustavsberg. Fastigheten är cirka 32 500 kvm stor och nås via Blå Blomvägen som ligger direkt norr om Värmdö marknad.

På fastigheten planeras byggnation av:

När byggnationen påbörjades, upptäcktes vattensalamandrar i en våtmark på området. Våtmarken visade sig vara lekvatten för vattensalamandrarna. Groddjuren är skyddade enligt artskyddsförordningen och som en skyddsåtgärd skapas nu två nya dammar i närområdet.

Vattensalamandrar i de nya dammarna Öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1 - 2019-06-20 , 1 MB.

Nyhetsbrev 2 - 2019-09-12 , 676.6 kB.

Nyhetsbrev 3 - 2019-12-09 , 775.6 kB.

Nyhetsbrev 4 - 2020-04-09 , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev 5 - 2020-06-26 , 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev 6 - 2020-09-28 , 1.3 MB.

Prenumerera på nyhetsbrev för skoltomten

Utöver projekthemsidorna erbjuder vi möjligheten att prenumerera på ett nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer att innehålla mer detaljerad information om kommande byggaktiviteter och kommer även det att läggas upp på denna projekthemsida.

Om du ger oss din e-postadress kan vi skicka det senaste nyhetsbrevet så snart det publicerats.För mer information

Om du har frågor om projekten så är du välkommen att kontakta oss via kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se

Björn Hedin, projektchef fastighetsavdelningen
Therese Timmas, projektledare fastighetsavdelningen