Hushållsporslinsfabriken


Ta del av senaste nytt om hushållsporslinsfabriken i Gustavsberg.

Försäljning av gamla hushållsporslinsfabriken

Från kommunstyrelsens möte 15 april 2020

Den gamla hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn föreslås att säljas till en privat aktör. Genom att sälja fastigheten samtidigt som en förhyrning av delar av fastigheten villkoras, så bibehålls den ursprungliga intentionen om att skapa ett kultur- och upplevelsecentrum. På så sätt kan utvecklingen av fastigheten ske på ett sådant sätt att riksintresset för kultur långsiktigt värnas.

De ursprungliga förutsättningarna har också förändrats till följd av att Gustavsbergs Porslinsmuseum inte längre är tänkt som framtida hyresgäst av fastigheten. Museet har renoverats och övergått i Nationalmuseums regi.

En undersökning visar att det finns flertalet fastighetsutvecklare på marknaden som har finansiell och teknisk kapacitet samt intresse att förvärva och utveckla fastigheten i önskvärd inriktning i samarbete med kommunen. Genom en försäljning så säkerställs att Värmdö kommun inte behöver stå för renoveringskostnaden av renoveringen eller agera hyresvärd på en kommersiell marknad.

Om Gustavsbergs Porslinsfabrik

När Kooperativa Förbundet 1937 övertog Gustavsbergs Porslinsfabrik började man omgående att bygga sanitetsporslinsfabriken och därefter hushållsporslinsfabriken med sitt karakterist­iska sågtandstak. Byggnaden ritades av Olof Thunström som mycket annat i Gustavsberg. Fabriken utrustades med löpande band och halvautomatisk formning. Ännu tillverkas en del av Stig Linbergs kända mönster i liten skala i fabriken.

Hushållsporslinsfabriken symboliserar tillsammans med sanitetsporslinsfabriken och badkarsfabriken, Gustavsbergsfabrikens moderna era, som växte fram under KF perioden.

Kommunen köpte Porslinsfabriken och ett flertal andra av äldre byggnader i hamnen 2012 och 2014 inleddes arbetet med planeringen av ett kultur- och upplevelse­centrum.

En mötesplats för generationer

Planerna på ett kultur- och upplevelsecentrum är en ambitiös satsning för att skapa en mötesplats för alla medborgare. Tanken är att skapa en byggnad med bibliotek, mötesrum, lokaler för dans, musik, konst och design samt en restaurant. Efter att man 2016/2017 upptäckte att sågtandstaket trots förstärkningar inte skulle kunna bevaras har inriktningen varit att behålla den byggnadshistoriskt intressanta fasaden, men med ett nytt lågsluttande tak. I och med beslutet om att behålla Porslinsmuseet i Torkhuset kommer planerna att arbetas om en del. Nu pågår utredningar om vad de delar av byggnaden som inte ska bli kulturhus bäst kan användas till.

Porslinsfabriken kommer att bli en mötesplats för alla generationer i en trivsam, lustfylld och inspirerande miljö. Målet är en kravlös plats att vistas på för att skapa, lära, uppleva och utöva olika kultur­aktiviteter.

För mer information

Kontakta tf fastighetschef Christian Norling eller fastighetsförvaltare Terese Andersson via mejl fornamn.efternamn@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.