Porslinsfabriken


Ta del av senaste nytt om porslinsfabriken i Gustavsberg.

Försäljning av gamla porslinsfabriken

Uppdaterad 26 maj 2021.

Fastighetsbolaget Landia AB förvärvar den gamla porslinsfabriken med sitt karaktäristiska sågtandstak i Gustavsberg. Försäljningen har väckt stort intresse på marknaden och Landia, som äger andra fastigheter i hamnområdet, hade det högsta budet.

Under våren 2021 inleddes en försäljningsprocess av fastigheten Gustavsberg 1:468 (porslinsfabriken). Försäljningen har väckt ett stort intresse på marknaden och lett till sex konkreta bud. Landia AB hade det högsta budet med 110 miljoner samt följer de kriterier som satts upp utifrån en långsiktig kulturell utvecklingstanke kring fastigheten och området i Gustavsbergs hamn. Försäljningen villkoras med att Värmdö kommun återförhyr utrymme för det planerade kulturhuset.

Om Gustavsbergs Porslinsfabrik

När Kooperativa Förbundet 1937 övertog Gustavsbergs Porslinsfabrik började man omgående att bygga sanitetsporslinsfabriken och därefter hushållsporslinsfabriken med sitt karakterist­iska sågtandstak. Byggnaden ritades av Olof Thunström som mycket annat i Gustavsberg. Fabriken utrustades med löpande band och halvautomatisk formning. Ännu tillverkas en del av Stig Linbergs kända mönster i liten skala i fabriken.

Hushållsporslinsfabriken symboliserar tillsammans med sanitetsporslinsfabriken och badkarsfabriken, Gustavsbergsfabrikens moderna era, som växte fram under KF perioden.

Kommunen köpte Porslinsfabriken och ett flertal andra av äldre byggnader i hamnen 2012 och 2014 inleddes arbetet med planeringen av ett kultur- och upplevelse­centrum.

En mötesplats för generationer

Planerna på ett kultur- och upplevelsecentrum är en ambitiös satsning för att skapa en mötesplats för alla medborgare. Tanken är att skapa en byggnad med bibliotek, mötesrum, lokaler för dans, musik, konst och design. Efter att man 2016/2017 upptäckte att sågtandstaket trots förstärkningar inte skulle kunna bevaras har inriktningen varit att behålla den byggnadshistoriskt intressanta fasaden.

Porslinsfabriken kommer att bli en mötesplats för alla generationer i en trivsam, lustfylld och inspirerande miljö. Målet är en kravlös plats att vistas på för att skapa, lära, uppleva och utöva olika kultur­aktiviteter.

För mer information

Kontakta fastighetschef Mathias Övelius eller fastighetsförvaltare Terese Andersson via mejl fornamn.efternamn@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.