Kulturhuset


Nu pågår planerna på ett kultur- och upplevelsecentrum i porslinsfabriken i Gustavsberg med planerad öppning 2023. Målsättningen är att är skapa en mötesplats för alla medborgare med bibliotek, mötesrum, lokaler för dans, musik, konst och design.

Senaste nytt om Kulturhuset

Uppdaterad 12 maj 2022.

Just nu pågår kommunens projektering av det nya Kulturhuset parallellt med att den nya fastighetsägaren Landia genomför förberedande arbete med grundläggande arbete med stomme och installationer inför komunnens planerade hyresgästanpassning. Preliminär produktionsstart är februari 2023, produktionen beräknas pågå under 7-9 månader.

Tidsplan

Tidsplan projektering

Bakgrund

Under våren 2021 inleddes en försäljningsprocess av fastigheten Gustavsberg 1:468 (porslinsfabriken). Försäljningen väckte stort intresse på marknaden och lett till sex konkreta bud. Landia AB hade det högsta budet med 110 miljoner och uppfyllde de kriterier som satts upp utifrån en långsiktig kulturell utvecklingstanke kring fastigheten och området i Gustavsbergs hamn. Försäljningen är villkorad med att Värmdö kommun återförhyr utrymme för det planerade kulturhuset.

Porslinsfabrikens historia Försäljning av porslinsfabriken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En mötesplats för generationer

Kulturhuset ska vara en mötesplats i Värmdö, där barn, unga och vuxna besökare skapar kreativa möten. En nod för kreativitet, inspiration, innovation, utveckling, kontakter och kunskap. Med häftiga lokaler, utbildningar och verksamheter erbjudes platsen för inspirerande och utvecklande möten. Här skall finnas förutsättningar för att bedriva en väl avvägd mix av såväl offentliga som privata verksamheter med fokus på kunskapsgenererande och innovation. Kulturhuset skapar nya möjligheter för Värmdös aktiva och rika föreningsliv genom att erbjuda kulturella verksamheter för olika målgrupper.

Tyck till om kulturhuset

Vi tar gärna emot dina idéer och synpunkter på det utarbetade förslaget för det nya kulturhuset. Har du andra frågor om kulturhuset och hur det kommer att kunna användas är du också välkommen att ställa dina frågor i formuläret nedan. Längre ner på sidan hittar du också en länk till frågor och svar om kulturhuset.

Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter på: www.varmdo.se/personuppgifter

För mer information

Kontakta kontorschef för samhällsbyggnadskontoret Greger Ragnarsson eller kontorschef för kultur och fritid Lena Hellström via mejl fornamn.efternamn@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.