Fågelviks skola

Skolan är en F-3 skola med cirka 165 elever och ligger på Ingarö, Värmdö. Skolan kännetecknas för sitt värdegrundsarbete samt sina kreativa lärmiljöer, både inne och utomhus. Vår satsning på digitala lärprocesser samt vårt utvecklade samverkan med fritids under hela skoldagen, skapar goda förutsättningar för eleverna att lyckas mot högre måluppfyllelse.