Syns i evenemangs­kalendern!

Vill du att ditt evenemang ska synas i kalendern? Vänligen fyll i fälten nedan, så kommer din förfrågan om publicering granskas och återkoppling skickas inom kort.

Vilka evenemang passar in i kalendern?

  • Evenemang som äger rum på Värmdö, eller har relevant Värmdö-anknytning
  • Evenemang som är relativt breda och kan nå en relevant målgrupp (i storlek eller geografiskt)

Vi godkänner inte förfrågningar kring evenemang som...

  • anses stötande
  • förespråkar förtal, personangrepp eller förolämpningar
  • förespråkar hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • förespråkar olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • innehåller uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
  • eller på annat sätt bryter mot svensk lag (eller rådande restriktioner/rekommendationer i relation till pandemin)

Om ditt insända material

Deltagandet är kostnadsfritt. Genom insändning av material (text, information och bild) godkänner du att Värmdö kommun får dela materialet i sina kanaler. Tänk på att du själv måste äga rättigheterna till eventuell bild som du skickar med.

Du får inte skicka med personuppgifter utan samtycke från den som uppgifterna berör. Känsliga uppgifter får såklart inte skickas in!

Värmdö kommun äger ytterst rätten att ta beslut om huruvida ditt evenemang förs in i kalendern eller inte.

Sänd in ditt tips

OBS: Bilden måste ha filformatet jpg eller png. För att bilden ska kunna användas till en evenemangsartikel måste den vara minst 760 x 428 pixlar
Innan du skickar in * (obligatorisk)
Du som skickar in ett tips bekräftar att du läst igenom och förstått reglerna för inlämning av tips till evenemang. Du bekräftar även att du har fullständigt ägande och immaterialrättsliga rättigheter till eventuell bifogad bild. Allt inskick av olovligt, stötande eller på annat sätt opassande material kan leda till polisanmälan. Vidare bekräftar du att du inte får skicka in personliga uppgifter, såsom namn, e-postadresser eller telefonnummer, utan det uttryckta samtycket från den person eller de personer vars uppgifter du skickar in på detta sätt. Det är fullständigt förbjudet att bifoga känsliga personuppgifter. Du samtycker till att de personuppgifter du bifogar kan komma att publiceras på varmdo.se, likaså eventuellt bildmaterial, åtminstone till slutet av månaden för evenemangets sista datum, vartefter de gallras bort. Evenemang som vi väljer att inte använda oss av, likaså de bilder och uppgifter som kan knytas till det tipset, kommer att gallras bort utan dröjsmål. Mer om kommunens hantering av personuppgifter kan du läsa på varmdo.se/personuppgifter.
Innan du skickar in

Frågor om kalendern

Har du frågor kring evenemangskalendern? Maila kultur-fritid@varmdo.se