• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Idrottsanläggningar och hallar

I Värmdö kommun finns det ett antal idrottsanläggningar som är tillgängliga att boka för föreningar och allmänheten.

Det finns även flera fotbollsplaner och spontanidrottsytor.

Öppettider idrottshallar

Helgfria dagar

Måndag–fredag kl. 17:00–22:00

Lördag kl. 08:00–19:00

Söndag kl. 08:00–22:00

Helgöppettider idrottshallar

Boka lokal

Boka lokal gör du genom kommunens e-tjänst InterbookGo.

Läs mer och boka lokal

Kontakt

Bokningstelefon: 08-570 480 53
E-post för bokning: varmdo.boka-lokal@varmdo.se

Skötsel: Värmdö kommun, Idrotts- och friluftsenheten.
Jourtelefon: 0700-07 52 08
E-post: idrott@varmdo.se

Riktlinjer för tidsfördelning, blockbokning 

Syftet med riktlinjerna är att fördela de tider som finns att tillgå på Värmdö kommuns anläggningar så rättvist som möjligt. En förening ska inte kunna växa på en annan förenings bekostnad och nya föreningar ska få möjlighet att kunna komma in och etablera sin verksamhet. I regel är det större efterfrågan på träningstider än vad som är möjligt att fördela, därför gör kommunen en prioritering när tiderna fördelas.

Värmdö kommun prioriterar breddidrott med fokus på barn och ungas hälsa och välbefinnande.

Läs dokumentet Riktlinjer för tidsfördelning

Blockbokningsprocess under året