Registrera förening

Här nedan ser ni steg för steg hur ni gör för att registrera er förening i Rbok.

Steg 1 - logga in som privatperson

För att registrera din förening som ny kund i Rbok så behöver du först registrera dig som privatperson i systemet. Det gör du genom att logga in en första gång.

 1. Gå till https://varmdo.rbok.se Länk till annan webbplats.
 2. Klicka på ”Logga in” (du behöver ett BankID för detta steg)
 3. Gå in under profilikonen uppe i högra hörnet och under ”Inställningar” anger du ditt privata telefonnummer och din e-postadress. Observera att detta är dina personliga kontaktuppgifter, din förenings kontaktuppgifter lämnas i nästa steg.
 4. Längst ner på sidan sparar du dina uppgifter.

Steg 2 - registrera förening

Nu är det dags att registrera föreningen.

OBS! Det är i huvudsak ordförande i respektive förening som ska registrera föreningen. När registreringen är godkänd av kommunens handläggare kommer ordförande att kunna lägga till och fördela ansvar och roller till övriga i styrelsen, bokare och så vidare.

 1. Gå tillbaka till startsidan genom att klicka på hemknappen som finns längst upp i vänstra hörnet vid ditt namn.

 2. Klicka på ”Registrera förening, skapa konto för förening, företag eller organisation”

 3. Klicka på ”Ny ansökan”.

 4. Här kan du välja att ansöka som förening (kundtyp). Fyll i obligatoriska uppgifter för din förening( I det här steget är det viktigt att ange bankgiro eller plusgiro. Observera att bankkonto inte får anges för förening.)

 5. Bifoga föreningens stadgar

 6. Godkänn angivna uppgifter. Klicka på ”Skicka in”, alternativt ”Spara utkast” om du behöver komplettera med uppgifter som du inte har tillgängliga. Då har du möjlighet att plocka fram formuläret igen vid ett senare tillfälle.

När du skickat in skapas ett kundärende och kommunen kommer att besvara ansökan så snart som möjligt. När er ansökan blivit godkänd så kommer du att få vidare uppgifter av kommunen för att fortsätta registreringen.

 

Steg 3 - Administrera förening

Föreningsadministratör

Varje förening behöver en föreningsadministratör.

Registrera er föreningsadministratör (ordförande eller firmatecknare) på varmdo.rbok.se.

Logga in med Bankid och klicka på ansök. Där finns information om hur du ansöker om att bli föreningsadministratör.

När föreningsadministratör blivit godkänd följ steg för steg nedan:

För varje steg och flik du kommer behöva gå in på, finns det en play-ikon uppe i höger hörn som tar dig till hjälpvideos om just den fliken.

 1. Gå in på sidan varmdo.rbok.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 2. Logga in som rollen i din förening.

Gå in på fliken ”Förening” i det vänstra fältet

 1. Klicka på Sektioner. Lägg till den eller de olika sektionerna som finns i din förening.
 2. Flikarna Medlemsregister, Importera medlemmar och Gruppledare behöver enbart fyllas i av de föreningar som registrerar närvaro direkt i Rbok, det vill säga de föreningar som inte använder ett försystem för LOK-redovisning, som till exempel IdrottOnline, Laget.se eller Sportadmin.
 3. Under fliken Styrelse ska du fylla i föreningens styrelsemedlemmar. Klicka på ”Ny styrelsemedlem” och fyll i uppgifterna som efterfrågas. Ordförande, sekreterare och kassör ska anges.
 4. Under fliken Medlemsinformation väljer du ”Ny medlemsinformation” och fyller i antalet medlemmar i föreningen. Fälten för medlemsavgifter, träningsavgifter och antal aktiviteter är valfria att fylla i.

Gå in på fliken ”Administrera” i vänstra fältet

 1. Klicka på Kunduppgifter. Flera av fälten i formuläret är ifyllda sedan registreringen av föreningen. Fyll i de återstående tomma fälten. I fältet Områden fyller du i alla de områden där föreningen är verksam. Flera områden kan anges. När du är klar, klicka på Spara och godkänn kunduppgifter.

 2. Fliken Nycklar kan du bortse ifrån i detta läge.

 3. Klicka på Filer. Under denna flik ska stadgarna laddas upp om de inte laddades upp i samband med registreringen. Här kommer föreningen även ladda upp årsmöteshandlingar efter kommande årsmöten.

 4. Klicka på Användare. Under denna flik kan du lägga till användare, det vill säga de funktioner i din förening som ska ha tillgång till Rbok och få en roll tilldelad till sig. Du skapar en ny användare genom att klicka på ”Ny användare”. Där fyller du i de uppgifter som efterfrågas. Observera att personnumret måste skrivas enligt följande ÅÅÅÅMMDDNNNN (utan bindestreck eller mellanslag), annars kommer inloggningen inte att fungera.

 5. Klicka på Roller. Det finns fem förinställda standardroller i systemet: Administratör, Bidrag, Ledare, Sektionsledare och Styrelse. Under denna flik kan du skapa och lägga till nya roller utifrån behoven i din förening.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till: kultur-fritid@varmdo.se