Lägg till i Värmdö

Gästhamn vid Stavsnäs vinterhamn

Nu kan du äntligen lägga till med din båt mitt i skärgården, i Stavsnäs Vinterhamn. Ny gästhamn med 70 platser.

Gästhamnen vid Stavsnäs vinterhamn

Avgifter & service

Kontakt

08 570 473 00
gasthamn@varmdo.se


Hamnar och service

Service - Stavsnäs

Flygfoto över parkering

I Stavsnäs Vinterhamn hittar du följande service

Service - Sollenkroka

Flygfoto över Sollenkroka brygga

Vid Sollenkroka brygga hittar du följande service

Service - Boda brygga

Flygfoto över Sollenkroka brygga

Vid Boda brygga hittar du följande service

Gods vid Stavsnäs

Vaxholmsbolagsbåt i solnedgång.

I Stavsnäs Vinterhamn finns en godsterminal för gods till skärgården. Öppet måndag till fredag.

För rederier

Två båtar möts till havs

Fartyg och rederier ska betala passageraravgift från och med 1 januari 2018. Läs mer här.