Ösbyskolan

Ösbyskolan ligger centralt i Gustavsberg, och hos oss går elever i årskurs F-9. Här möts eleverna av trygghet, trivsel och tydliga ramar. Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna att forma sin framtid.

Ösbyskolans skolgård och fasad

Fakta

Antal elever: 730
Årskurser: F-9
Eget kök: Ja.
Elevhälsa: Kurator, skolpsykolog, skolsköterskor, skolläkare, specialpedagoger, SYV samt skolledning
Fritids: Tre fritidshem samt en fritidsklubb

Hos oss går eleverna genom hela grundskolan. Det ger dem trygghet och kontinuitet, och gör det lättare för pedagogerna att följa deras utveckling.

En trygg plats

Skolan är en sammanhängande byggnad men uppdelad i tre hus, som gör att skolan känns mindre. I varje hus finns ett lågstadium, en årskurs från mellanstadiet och en årskurs från högstadiet. Varje hus har sin egen skolgård.

Vi har en väl fungerande fadderverksamhet som spänner över alla åldrar. Här finns många vuxna att vända sig till, och vi har många traditioner och projekt tillsammans med eleverna för att stärka sammanhållningen.

Centralt nära naturen

Vi ligger nära skog, natur, kultur- och idrottsanläggningar som bibliotek och simhall. Vår utemiljö ger stora möjligheter till undervisning utomhus både i skolämnen och på fritidshemmet. Varje skolgård har fina lekområden och skogen bjuder in till spännande äventyr mitt i vårt lugna område. Bredvid skolan finns en fotbollsplan som vi nyttjar flitigt.

Datadriven skolförbättring

För att utveckla undervisningen och skolans verksamhet arbetar vi datadrivet. Vi följer regelbundet upp och utvärderar elevernas trivsel och trygghet samt deras lärande och kunskapsresultat. Detta arbete hjälper oss att se behov i verksamheten och att välja rätt utvecklingsinsatser.

Kontakt

E-post: osbyskolan@varmdo.se
Telefonnummer Expeditionen: 08-570 488 00

Rektor: Ulrika Hjertzell, ulrika.hjertzell@varmdo.se
Telefon: 08-570 488 01

Biträdande rektor: Sara Melgar, sara.melgar@varmdo.se
Telefon: 08-570 488 08

Biträdande rektor: Anette Lindberg, anette.lindberg@varmdo.se
Telefon: 08-570 488 05

Adress: Ösby Skolväg 4, 13443 Gustavsberg