Viks skola

Viks skola är en F-6-skola som ligger ett äldre villaområde utanför
Gustavsberg. Vi är en skola med kulturinriktning. Skönlitteratur och kultur ligger till grund för en stor del av vår undervisning.

Fasad och skolgård av Viks skola

Fakta

Antal elever: 531
Årskurser: F-6, KSU-grupper för språkstörning
Eget kök: Ja.
Elevhälsa: Elevhälsoteam
Fritids: FRIS-fritids i skolan - förlängd skoldag i F-3

Viks skola är en kreativ plats där vi bland annat lär oss med musik, dans, drama, bild och digitala verktyg. Litteraturen öppnar dörren till nya världar, tankar och samtal. Vart tredje år delar eleverna med sig av sina tankar i en stor föreställning.

Skönlitteratur som nyckel

Vi vill ge eleverna möjlighet att vidga sina perspektiv och reflektera över annat än det som finns i deras omedelbara närhet. Med skönlitteratur arbetar vi för att stärka elevernas språk och bättre förstå varandra och sin omvärld.

En skapande miljö

I de stora skolhusens mitt finns en spegelsal med en scen, som fungerar både som samlingslokal och till skapande. Här har vi sångsamling, teater,
uppträdande, elevråd och husråd. Eleverna har tillgång till en fullstor idrottshall, ändamålsenliga slöjdsalar och en välutrustad musiksal där det finns en mängd olika instrument. Vi utnyttjar flitigt att vi har nära till skog och natur. På vår skola finns också en multiarena med konstgräs som bjuder in till lek och fysisk aktivitet, och vi har även en grönyta på skolgården som är perfekt att åka pulka i på vintern.

Plats på scen

Vart tredje år sätter vi upp en stor föreställning tillsammans, som tas fram i samarbete med yrkesverksamma kulturarbetare. Temat för föreställningarna baseras på skolans demokratiska uppdrag, barnkonventionen och alla människors lika rätt. Att vara med och sätta upp en professionell produktion brukar vara mycket uppskattat och lärorikt.

Under terminerna har vi även mindre föreställningar vid traditioner och utomhus med liveband, och Värmdö kulturskola har ett tätt samarbete med våra yngre elever.

Digitala läromedel

Alla elever har tillgång till en egen Chromebook. Förskoleklassen har en halvklassuppsättning, fram till tredje årskursen lånar man datorn i skolan och från och med årskurs 4 tar man med den hem. Det ger oss möjlighet att använda verktyg som Google Classroom.

Kommungemensam undervisningsgrupp (KSU)

På Viks skola finns två kommungemensamma undervisningsgrupper (KSU), en för elever i årskurs 1-3 och en för elever i årskurs 4-6. I grupperna bedrivs undervisning för elever med generell språkstörning. För att få en plats i KSU-gruppen måste man ansöka och uppfylla vissa kriterier. Tänk på att det är Värmdö kommun, inte Viks skola, som ansvarar för antagningen till KSU.

Trygghet och minimedling

Som en del av arbetet med trygghet och att förstå varandra använder vi och
skolans trygghetsteam en metod som kallas minimedling. Målet med metoden är att eleverna ska vara trygga med lösa sina konflikter på ett mer effektivt sätt och att alla vuxna har ett gemensamt förhållningssätt vad gäller konflikthantering.

Studiegården

Studiegården är skolans specialpedagogiska team, som består av speciallärare och specialpedagog. Här får elever med olika behov undervisning både enskilt och i grupp.

FRIS - fritids genom förlängd skoldag

Fritidspersonalen och fritidshemmets arbetssätt finns med under hela skoldagen i årskurserna f-3, vi kallar det FRIS. Det betyder att vi har en förlängd skoldag där eleverna får möjlighet att arbeta i mindre grupper under dagen. Övergången mellan skoldagen och fritids sker sedan oftast helt naturligt för eleverna då de är kvar i samma lokaler med samma personal. FRIS arbetar bland annat med språkutveckling, skapande, natur och lek. Närheten till skogen ger möjlighet till undervisning utomhus både under skoldagen och på fritidstid.

Kontakt

E-post: viksskola@varmdo.se

Telefon: 08-570 477 00

Rektor: Victoria Ekman, victoria.ekman@varmdo.se

Adress: Viks skola, Viks skolväg 10, 13935 Värmdö