Torshälls förskola

Hos oss på Torshälls förskola får ditt barn leka, lära och upptäcka livet tillsammans med sina kompisar, i en trygg, rolig, stimulerande och utmanande miljö.

Fakta

Antal barn: ca 100
Avdelningar: 7
Eget kök: Ja

Torshälls förskola ligger centralt i Hemmesta med naturen runt knuten. Torshälls förskola ingår i ett förekoleområde tillsammans med Blåsippans förskola och Labyrintens förskola.

Hållbar utveckling

Hos oss arbetar vi för att uppmuntra barnen att delta i och ta ansvar för sin omvärld. Vi utforskar och utmanar sociala och kulturella traditioner och fördomar. Vi utforskar även människans resursanvändning och beroende av naturen, för att närma oss ett ekologiskt och socialt hållbart förhållningssätt i vardagen. Med hjälp av barnens tankar och funderingar fördjupar vi oss i det som för ditt barn är viktigt och värt att veta.

Språk

På Torshälls förskola skapar vi meningsfulla sammanhang där vi stödjer barnens sociala samspel och språkutveckling genom att aktivt delta i barnens lek. Vi skapar mötesplatser för gemensamt lärande där alla ska ha möjlighet att erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg och komma över svårigheter. Vi använder oss av bildstöd och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Det innebär att vi både kommunicerar verbalt samt förstärker meningsbärande ord med tecken för att för att skapa en inkluderande språkmiljö där alla barn kan vara delaktiga. I språket och leken är också böcker centralt. I alla våra miljöer finns böcker tillgängliga för att såväl bläddra själv i, som att ha en lässtund med pedagog.

Språkförskoleavdelning

På Torshälls förskola finns också vår språkförskoleavdelning Bifrost blå. Avdelningen är en integrerad verksamhet, det vill säga, här går 6 barn med språkstörning och 6 barn med typisk tal- och språkutveckling. Här kan du läsa mer och ansöka till språkförskoleavdelningen.

En lekcertifierad förskola

Genom leken får ditt barn träna på att sätta ord på sin vardag och sina känslor, bearbeta händelser och öva sig i det sociala samspelet. Hos oss har leken en central plats och genom den bygger vi trygga relationer som bildar ett socialt, kognitivt och pedagogiskt stöd. Lärande, lek och undervisning sker under hela dagen och är anpassat efter barnens intressen och behov.

Torshälls förskola var en av de första lekcertifierade förskolorna i landet. Det innebär att våra pedagoger har en fördjupad kunskap om barns olika sätt att uttrycka sig genom lek och om hur de kan främja barns lekande.

Matglädje och måltidspedagogik

Vi arbetar för att göra måltiden och mat till något spännande och roligt. Med måltidspedagogik, öppenhet och respekt uppmuntrar och utmanar vi barnens sensoriska förmåga och språk. Det innebär att vi upplever maten med alla våra sina sinnen och att måltiden är en stund att uppmärksamma varandra och ingå i ett socialt samspel. Under måltiden skapar vi tillfällen att arbeta med läroplanens mål kring normer och värden, språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Kontakt

Rektor: Lotta Österman Eriksson, lotta.osterman-eriksson@varmdo.se, 08-570 473 67
Biträdande rektor: Jessica Erbacke, jessica.erbacke@varmdo.se, 08-570 480 07

Avdelningar
Bifrost Grön: 070-168 52 99
Bifrost Röd: 073-400 65 17
Bifrost Gul: 076-052 74 43
Bifrost Blå: 073-988 67 95
Valhall Gul: 073-400 65 18
Valhall Grön: 076-052 74 85
Valhall Röd: 073-400 65 15

Adress: Äppelblomsvägen 139, 139 52 Värmdö