Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppstår vid exempelvis byggnation, rivning, renovering eller anläggningsarbeten. Exempel på bygg- och rivnings-avfall är material som träspill, karmar, dörrar, spånskivor, plast, metaller, glas, betong, sliprar och asfalt. Även fasta inventarier som tillhör hushållet, till exempel element eller en kamin, räknas som bygg- och rivningsavfall.

Följande avfallsslag ska sorteras och förvaras var för sig:

 • trä
 • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 • metall
 • glas
 • plast
 • gips
 • farligt avfall
 • avfall som faller under producentansvar (till exempel förpackningar)
 • brännbart avfall (det vill säga det brännbara avfall som blir kvar efter att avfalls-
  slagen ovan har sorterats ut)

Mer information om bygg- och rivningsavfall finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Materialinventering och sortering av bygg- och rivningsavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag för utsortering av bygg- och rivningsavfall

Undantag för sorteringskrav för bygg- och rivningsavfall gäller endast om:

 • separering inte är möjligt p.g.a. avfallets konstruktion eller sammansättning.
 • avfallet är så förorenat att det riskerar att kontaminera den utsorterade avfallsfraktionen.

Dispens

Bygg- och miljöavdelningen kan i undantagsfall ge dispens från kravet på utsortering av avfall. Observera att du inte kan söka dispens från utsortering av farligt avfall eller förpackningar.

Dispens – blankett , 252.8 kB.

Bygg- och rivningslov

I många fall behöver du bygg- och rivningslov innan du får påbörja ditt bygg- eller rivningsprojekt. Läs mer här:

Rivning

Återvinn och källsortera

Avfall från företag