VA-projekt PFO I8, Näsudden-Ingarö varv

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt
vatten och avlopp (VA) i detaljplanområde PFO I8, Näsudden-Ingarö varv.

Kartbild över PFO I8 Näsudden-Ingarö varv.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en broschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Länk till broschyren PFO del 2 Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Status i planarbetet

Detaljplanearbete pågår för PFO I8, Näsudden-Ingarö varv. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp kommer att påbörjas efter detaljplanen fått laga kraft. För mer information om status gällande pågående detaljplanering klicka på länken nedan.

Pågående detaljplanearbete PFO I8 Öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2024-06-18

Under våren har kommunen utfört återställande arbeten vid Näsuddsvägen och Varvs-
vägen. VA-utbyggnaden för kvarstående områden är fortfarande under utredning.
Kommunen uppdaterar hemsidan med ny information till hösten gällande etapp 1 och 2.

2024-04-11

VA-arbetena som planerades påbörjas i området har senarelagts på grund av att flera utredningar behöver genomföras. Ett brev om detta skickades ut till fastighetsägarna under februari. Kommunen återkommer så snart information om nytt startdatum finns.

2024-01-18

2023-10-24

Brev som gått ut till boende

2023-05-09

Under april 2023 påbörjades detaljprojektering i området och den kommer att pågå till Q1 2024. I detaljprojekteringen gör man geo-tekniska undersökningar, bestämmer ledningarnas läge samt skickar ut förbindelsepunktskartor till fastighetsägarna. Representanter från kommunen och Thyréns kommer att synas ute i området.

2022-03-01

En förstudie inför VA-utbyggnaden är genomförd.

När detaljplanen för PFO I8, Näsudden-Ingarö varv får laga kraft påbörjas upphandling av entreprenör och därefter kan utbyggnad av vatten och avlopp starta. En utbyggnad i ett prioriterat förändringsområde (PFO) brukar pågå under cirka två års tid.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information på denna projektsida. Berörda fastighetsägare kommer då även att få information via brev och bli kallade till ett informationsmöte.

Kontakta handläggare

Eftersom VA-utbyggnaden är beroende av hur detaljplanen fortskrider, kontakta i första hand kommunens planavdelning för frågor omkring tidplan, se länk till pågående detaljplanearbete ovan.

För frågor gällande VA-utbyggnaden kontakta projektledare Nora Grimberg via mejl
nora.grimberg@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.