VA-projekt vattentorn Hemmesta

För att säkra dricksvattenförsörjningen planerar Värmdö kommun just nu för
ett nytt vattentorn i Hemmesta.

Flygbild.

Bilden visar planområdet för vattentornet som är inringat med orange linje.

Ett nytt vattentorn behövs för dricksvattendistribution och utjämning av dygnsvariationer i vattenförbrukningen och är en förutsättning för fortsatt utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i kommunen. Vattentornet planeras att uppföras inom fastighet Hemmesta 11:413. Fastigheten ägs av kommunen och ligger cirka 550 meter från Hemmesta centrum och intill Hemmesta skola och Värmdövallens idrottsplats. Detaljplanearbete pågår med syfte att pröva förutsättningarna för ett nytt vattentorn med tillhörande teknikanläggningar placerat på fastigheten Hemmesta 11:413, liksom en tillfartsväg till tornet.

Arkitekttävling Hemmesta vattentorn

Värmdö kommun har i samarbete med Sveriges Arkitekter genomfört en allmän tävling om gestaltningen av ett nytt vattentorn i Hemmesta. Tävlingen är avslutad och juryn har utsett
en vinnare, förslaget Samothrake av Reppen Vilson Arkitekter AB genom Fabian Reppen och Samuel Vilson.

Tävling om vattentorn på Värmdö - Sveriges Arkitekter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkitekttävling Hemmesta vattentorn

Aktuell information

2024-02-05

Kommunen har påbörjat samarbetet med vinnaren som nu ska vidareutveckla sitt förslag genom detaljplaneprocessen och fram till färdig byggnad. Om allt går som planerat står ett nytt vattentorn klart om cirka 2-3 år. Information om projektet läggs löpande ut på denna hemsida.

Kontakta handläggare

För frågor om projektet kontakta projektledare via mejl till Tommy Johansson tommy.johansson@varmdo.se samt Eva Baggström eva.baggstrom@varmdo.se
eller via servicecenter på 08-570 470 00.